Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4156/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 21/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4156/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Triển khai Chiến dịch Thanh niên, HSSV tình nguyện hè 2009

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng
- Các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp TW

 

Để triển khai có hiệu quả Chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2009 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp TW triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ nội dung của Chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2009, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo Chiến dịch năm 2009 đảm bảo thiết thực, an toàn, và hiệu quả, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Khi xây dựng nội dung của chiến dịch cần đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi tham gia tình nguyện và lồng ghép với nội dung các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

2. Trong các hoạt động tình nguyện, chú trọng tham gia hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 như “Tiếp sức mùa thi 2009”, “Tiếp sức tới trường” giúp học sinh nghèo, học sinh bỏ học có điều kiện trở lại trường học, hỗ trợ các trường có học sinh nội trú dân nuôi.

3. Lồng ghép tuyên truyền tìm hiểu biển và hải đảo Việt Nam và đẩy mạnh các hoạt động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vị trí chiến lược của biển và hải đảo Việt Nam, bồi dưỡng lòng yêu nước và tự hào dân tộc của mỗi HSSV.

4. Cần bám sát chủ đề công tác năm “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm” để cung cấp thông tin và triển khai các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho thanh niên, HSSV.

5. Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động tình nguyện tại các tỉnh lân cận, các tỉnh vùng sâu, vùng xa cần bám sát thực tế của các địa phương sao cho có nội dung cụ thể, thiết thực đối với người dân; phát huy thế mạnh chuyên môn của các đội hình chuyên trong hoạt động tình nguyện. Tổ chức và vận động sinh viên phối hợp với lực lượng Đoàn viên, thanh niên cơ sở đảm nhận việc xây dựng dự án gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chuyển giao công nghệ để đảm bảo công trình thanh niên vẫn tiếp tục duy trì sau khi lực lượng sinh viên tình nguyện rút đi. Các trường sư phạm khi triển khai các hoạt động tình nguyện phải gắn với chuyên môn, lồng ghép vào phần tham gia công tác xã hội trong chương trình đào tạo.

Các trường có sinh viên Việt Nam và sinh viên Quốc tế đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế cần phối hợp chặt chẽ với Chính quyền sở tại và các cơ quan liên quan, đảm bảo tuyển chọn sinh viên tham gia và tổ chức hoạt động tình nguyện đúng quy định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ với các nội dung phong phú, phù hợp để thu hút số đông sinh viên tham gia như: Nâng cao đời sống văn hóa trong ký túc xá, cải tạo môi trường, cảnh quan lành mạnh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

Sinh viên về quê nghỉ hè tích cực tham gia tình nguyện tại địa phương với phương châm sáng tạo, hiệu quả, an toàn và đạt được yêu cầu về rèn luyện.

7. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên học sinh, sinh viên tình nguyện hè năm 2009, kết hợp thưởng điểm theo Quy chế rèn luyện, thu hút sự quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng của toàn xã hội đối với thanh niên học sinh, sinh viên.

8. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong 3 tháng từ 01/6/2009 đến 31/8/2009 đặc biệt là tháng 7/2009 – tháng cao điểm của chiến dịch. Sau khi kết thúc chiến dịch gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên); Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên, tình nguyện – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – 64 Bà Triệu, hoặc qua địa chỉ Email: ntttu@moet.gov.vn trước ngày 10/9/2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- TW Đoàn, TW Hội LHTN VN; TW Hội SVVN (để phối hợp);
- Lưu VP, Vụ CTHSSV

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4156/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/05/2009 về việc triển khai Chiến dịch Thanh niên, học sinh sinh viên tình nguyện hè 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.355

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198