Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4125/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4125/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4125/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường công tác phòng, chống TNTT cho HSSV

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

 

Nước ta có nhiều sông ngòi kênh rạch, hồ ao và bãi biển. Hàng năm, nhất là vào mùa hè thường xảy ra tai nạn đuối nước trong học sinh, sinh viên. Để góp phần hạn chế tai nạn, thương tích đặc biệt là đuối nước cho học sinh, sinh viên, Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

- Thực hiện tốt Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn, thương tích.

- Các hoạt động hè của học sinh, sinh viên cần hết sức chú trọng việc đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thống, giáo dục cho học sinh, sinh viên về nguyên nhân và cách phòng chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành ở địa phương vận động học sinh, sinh viên thực hiện tốt các quy định về phòng chống đuối nước; phối hợp tổ chức dạy bơi cho học sinh, sinh viên.

Nhận được công văn này, các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; điện thoại 04 38694029; Email ntson@moet.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- UBVH GD TTN&NĐ-VPQH (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB&XH) (để phối hợp);
- Các Vụ GDTH, GDTrH, GDCN, GDĐH;
- Lưu VT,  Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4125/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.371
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66