Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4050/VPCP-KGVX về kế hoạch triển khai Đề án 911 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4050/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 06/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4050/VPCP-KGVX
V/v Kế hoạch triển khai Đề án 911

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính.

 

Xét báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Đề án 911 (công văn số 2702/BGDĐT-GDĐH ngày 08 tháng 5 năm 2012), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Kế hoạch triển khai Đề án 911 bằng nguồn ngân sách vừa lập sau gần 2 năm Đề án được thông qua, trong đó có những nội dung liên quan đến Đề án 356 (322) đã kết thúc tuyển sinh từ năm 2010 chuyển sang năm 2011, nhưng chưa có ý kiến của Bộ Tài chính. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính bàn thống nhất về tài chính của Đề án 911 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 6 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, PL, KTTH, QHQT,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5) QT. 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4050/VPCP-KGVX về kế hoạch triển khai Đề án 911 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.616
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49