Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3896/BGDĐT-PC về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục từ năm 1986 đến năm 2007 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3896/BGDĐT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 12/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3896/BGDĐT-PC
V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục từ năm 1986 đến năm 2007

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Chương trình công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục từ năm 1986 đến năm 2007 và phân chia thành các danh mục, bao gồm:

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đang còn hiệu lực nhưng cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đang còn hiệu lực nhưng cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đã hết hiệu lực.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã hết hiệu lực.

Đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp có ý kiến đối với các dự thảo Danh mục văn bản nêu trên (các danh mục văn bản nêu trên kèm theo Công văn sẽ được gửi vào địa chỉ email của quý đơn vị và được đăng tải trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Ý kiến của quý đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế) trước ngày 30 tháng 5 năm 2009 và qua địa chỉ email: ntcuong@moet.edu.vn

(Trong quá trình rà soát, cho ý kiến nếu có vấn đề cần trao đổi xin liên hệ theo số điện thoại 04.38681028 hoặc 0912019588).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3896/BGDĐT-PC về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục từ năm 1986 đến năm 2007 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.225
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127