Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3857/BGDĐT-GDTrH về việc tích hợp nội dung Giáo dục bảo vệ Môi trường các môn học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3857/BGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hải Châu
Ngày ban hành: 11/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3857/BGDĐT-GDTrH
V/v: Tích hợp nội dung GDBVMT các môn học cấp THCS và THPT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 07/8/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn số 7120/BGDĐT-GDTrH về việc tích hợp nội dung Giáo dục bảo vệ Môi trường (GDBVMT) vào các môn học cấp THCS và THPT. Để tất cả các trường THCS, THPT thực hiện tốt nội dung này, Bộ GD&ĐT hướng dẫn các Sở GD&ĐT một số điểm sau:

1. Các Sở GD&ĐT tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả việc tích hợp GDBVMT vào các môn học ở những trường THCS và THPT thực hiện trong năm học 2008-2009.

2. Từ năm học 2009-2010, các Sở GD&ĐT triển khai tích hợp nội dung GDBVMT đến tất cả các trường THCS và THPT của địa phương.

3. Những môn học thực hiện tích hợp GDBVMT bao gồm:

- Cấp THCS, các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Sinh học, Công nghệ.

- Cấp THPT, các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ.

4. Nguyên tắc tích hợp GDBVMT là lồng ghép các nội dung BVMT vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung bài học. Việc tích hợp làm cho bài học sinh động, gắn với thực tế hơn và không làm quá tải bài học.

5. Phương pháp dạy của các bài tích hợp GDBVMT phải góp phần phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập.

6. Căn cứ nội dung, địa chỉ tích hợp GDBVMT nêu trong tài liệu của Bộ GD&ĐT. Các Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường vận dụng phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mình.

7. Kiểm tra đánh giá GDBVMT được lồng ghép trong kiểm tra đánh giá của môn học, cần chú ý kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề về BVMT trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo về Bộ GD&ĐT (Vụ GDTrH), để có hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển: để báo cáo;
- Vụ KHCNMT: để phối hợp;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hải Châu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3857/BGDĐT-GDTrH về việc tích hợp nội dung Giáo dục bảo vệ Môi trường các môn học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.897
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57