Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3834/VPCP-QHQT về việc Học viện Ngân hàng thực hiện chương trình liên kết đào tạo cử nhân quản lý tài chính kinh doanh với Singapore và Anh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3834/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3834/VPCP-QHQT
V/v Học viện Ngân hàng thực hiện chương trình liên kết đào tạo cử nhân quản lý tài chính kinh doanh với Singapore và Anh

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại văn bản số: 5987/BGDĐT-HTQT ngày 13 tháng 6 năm 2007 về việc Học viện Ngân hàng thực hiện chương trình liên kết đào tạo cử nhân quản lý tài chính kinh doanh với Singapore và Vương quốc Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với Học viện Ngân hàng liên kết với Tập đoàn Giáo dục Tyndale (TEG) của Singapore theo mô hình giống như mô hình liên kết của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với TEG, có sự tham gia hợp tác của Tổ chức Edexcel và Trường Đại học Tổng hợp Sunderland (Vương quốc Anh) thực hiện các chương trình đào tạo và cấp các chứng chỉ Tin học Học Viện Ngân hàng, chứng chỉ tiếng Anh và Kinh doanh Quốc tế Tyndale, nhận bằng BTEC Diploma của Edexcel và Đào tạo Cử nhân Quản lý Tài chính Kinh doanh, nhận bằng của Đại học Tổng hợp Sunderland theo hình thức đào tạo từ xa (hoặc sinh viên có thể tham gia chương trình đào tạo Cử nhân của các Trường Đại học quốc tế tương đương khác).

2. Kinh phí thực hiện các chương trình đào tạo chủ yếu do các đối tượng được đào tạo đóng góp. Học viện Ngân hàng và các đối tác đóng góp phần kinh phí đào tạo đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thẩm định khả năng cung cấp đội ngũ giảng viên đủ năng lực tham gia chương trình liên kết, rà soát lại các nội dung và Thỏa thuận liên kết bảo đảm tuân thủ đúng các quy định tại Nghị định 18/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 trước khi cấp phép thực hiện Chương trình liên kết đào; đồng thời hỗ trợ, giám sát quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả, kinh nghiệm, hướng tiếp tục mở rộng chương trình cho các đối tượng đào tạo là người nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,  PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: KG, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(3). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3834/VPCP-QHQT về việc Học viện Ngân hàng thực hiện chương trình liên kết đào tạo cử nhân quản lý tài chính kinh doanh với Singapore và Anh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.928

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89