Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3737/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3737/TCT-CS
V/v: xác định hình thức hoạt động của Văn phòng VEF

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số VEF 01-08/11 ngày 25/8/2011 của Văn phòng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam về việc hoàn thuế GTGT cho Văn phòng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Văn phòng VEF được thành lập theo Quyết định số 2327/QĐ-BDGĐT ngày 22/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo thực hiện Đề án: "Quỹ Giáo dục dành cho Việt Nam". Nội dung hoạt động cụ thể của Văn phòng VEF được quy định cụ thể tại Điều 3 của Quyết định này.

VEF được hưởng Quy chế đối với Văn phòng dự án ODA không hoàn lại tại Việt Nam theo công văn số 2194/VPCP-QHQT ngày 4/4/2008 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 27/7/2011, Cục Thuế Hà Nội có công văn số 19890/CT-THNVDT (gửi kèm) trả lời VEF hướng dẫn về việc xin hoàn thuế GTGT của văn phòng, nội dung như sau:

"...- Văn phòng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam được hoàn lại tiền thuế đã trả ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ dự án;

- Không được hoàn thuế GTGT của các hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động của Văn phòng..."

Tuy nhiên, theo trình bày của VEF thì không thể tách riêng được hoá đơn dành cho chi phí văn phòng và hoá đơn danh cho dự án để được hưởng ưu đãi về thuế GTGT do vậy VEF đề nghị được hoàn thuế GTGT đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động của Văn phòng.

Đối với đề nghị trên của VEF thì theo quy định tại Điểm 2.2 Mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của BTC hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): "Trường hợp Nhà tài trợ thành lập văn phòng đại diện của Nhà tài trợ tại Việt Nam và trực tiếp mua hàng hoá, dịch vụ để thực hiện dự án ODA không hoàn lại hoặc giao cho Chủ dự án ODA thực hiện dự án ODA không hoàn lại thì Nhà tài trợ được hoàn lại số thuế GTGT đã trả. Việc hoàn thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 4, Mục V Thông tư này." thì hiện nay mới chỉ có quy định về ưu đãi thuế (hoàn thuế GTGT) đối với khoản tiền tài trợ cho dự án ODA không hoàn lại, chưa có quy định về ưu đãi thuế đối với chi phí dùng cho hoạt động của văn phòng dự án ODA không hoàn lại.

Tổng cục Thuế đề nghị quý Bộ tham gia ý kiến trước ngày 30/10/2011 để Tổng cục Thuế tổng hợp, trả lời đơn vị.

Xin cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3737/TCT-CS ngày 19/10/2011 xác định hình thức hoạt động của Văn phòng VEF do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.205

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!