Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3735/BGDĐT-GDQP về việc hướng dẫn báo cáo kết quả chỉ đạo công tác quốc phòng 6 tháng đầu năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3735/BGDĐT-GDQP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hải Long
Ngày ban hành: 07/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3735/BGDĐT-GDQP
V/v Hướng dẫn báo cáo kết quả chỉ đạo công tác quốc phòng 6 tháng đầu năm 2009

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ trưởng, Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc Bộ

Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;

Thực hiện Quyết định số 38/2005/QĐ-BQP ngày 06/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, Dân quân tự vệ và Giáo dục quốc phòng; Chỉ thị số 88/CT-BQP ngày 31/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương năm 2009; Chỉ lệnh số 48/CL-TM ngày 20/11/2008 về công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương năm 2009 và Hướng dẫn số 11609/BGDĐT-GDQP về công tác quốc phòng các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2009.

Để có số liệu và cơ sở báo cáo công tác quốc phòng 6 tháng đầu năm 2009; Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng, Ban Chỉ huy quân sự các Đại học, Học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ tổng hợp, báo cáo kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009, báo cáo về Ban Chỉ huy quân sự dự kiến kết quả thực hiện đến hết ngày 30/6/2009)

Nội dung báo cáo theo quy định như mọi năm. Các đơn vị có thể báo cáo qua Fax hoặc E-mail.

Địa chỉ gửi báo cáo:

Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 – Đại Cồ Việt – Hà Nội.

(Liên hệ đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Điện thoại: 04.38683760 và 0983.836.889 – Fax: 04.38684158 – Email: nxtiengdqp@moet.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan Thường trực công tác quốc phòng – BQP (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Thứ trưởng TT Bành Tiến Long (để b/c);
- Các đồng chí trong Ban CHQS Bộ;
- Lưu VT; Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG BCHQS BỘ
Nguyễn Hải Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3735/BGDĐT-GDQP về việc hướng dẫn báo cáo kết quả chỉ đạo công tác quốc phòng 6 tháng đầu năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.141
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251