Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3706/BGDĐT-CTHSSV về việc xây dựng hệ thống tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3706/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 06/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3706/BGDĐT-CTHSSV
V/v Xây dựng hệ thống tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục trong năm 2009, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động trong ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường:

1. Thu thập tư liệu và xây dựng “Tủ sách Bác Hồ” (các ấn phẩm tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh: sách, truyện, bài hát, phim, ảnh, các mẩu chuyện về tình huống ứng xử của Bác, tư liệu quý về Bác …). Đối với các trường phổ thông đã có các tài liệu về Bác Hồ trong “Tủ sách đạo đức”, cần đẩy mạnh tuyên truyền, sử dụng hiệu quả các tư liệu này và tiếp tục đầu tư bổ sung, cập nhật những tư liệu mới làm phong phú tủ sách. Tủ sách bố trí ở vị trí thuận lợi để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên dễ dàng khai thác và sử dụng.

2. Các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường lựa chọn những nội dung, di tích, địa danh tiêu biểu nhất tại địa phương có liên quan tới Bác Hồ, những nhân chứng đã từng gặp Bác … và giới thiệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo làm cơ sở biên tập danh mục tư liệu hoặc hình thức phù hợp để tham khảo và khai thác chung (Thống kê theo mẫu gửi kèm).

3. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, chăm sóc các di tích, các địa danh nơi Bác Hồ đã tới thăm, nơi Bác đã trồng cây lưu niệm … Phối hợp tổ chức các buổi giao lưu để các nhân chứng đã từng gặp Bác Hồ và có những kỉ niệm sâu sắc với Bác nói chuyện với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên ở địa phương.

Thông tin tư liệu của đơn vị, cá nhân xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội đợt một trước ngày 30/5/2009, đợt hai trước ngày 30/7/2009. Các thông tin có liên quan xin liên hệ : ĐT: 04.38694984 - Fax: 04.38681598. Email: nxha@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên ;
- Ban Chỉ đạo TW CVĐ
- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c) ;
- Ban Tuyên giáo TW
- Lưu : VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỐNG KÊ TẬP HỢP TƯ LIỆU THAM KHẢO VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

(Kèm theo công văn số 3706/BGDĐT-CTHSSV ngày 06/5/2009)

STT

Thể loại

Nội dung

Địa chỉ

Hình thức khai thác

Đã công bố, phát hành

Chưa công bố, phát hành

1

Sách, truyện, ký, phóng sự …

- Cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác

- Các mẩu chuyện kể về các tình huống ứng xử của Bác …

Tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản

 

 

 

2

Bài hát/Bài thơ

Ca ngợi Bác Hồ

Tác giả/Một vài nét về tác giả

 

 

 

3

Phim/tranh/ảnh có giá trị

Về Bác Hồ

(Tên phim, tranh, ảnh/nguồn gốc)

 

 

 

4

Các nhân chứng đã từng gặp Bác

Kể lại những kỉ niệm sâu sắc về Bác và tấm gương đạo đức của Bác

Địa chỉ, một vài nét về nhân chứng (số ĐT nếu có)

Mời đến nói chuyện ở các nhà trường

 

5

Di tích, địa danh nơi Bác Hồ đã dừng chân, ghé thăm, trồng cây lưu niệm ….

Hoàn cảnh Bác đến thăm, hoạt động tiêu biểu của Bác tại di tích, địa danh Bác dừng chân, ghé thăm, những lời phát biểu của Bác ….

Địa chỉ

Tôn tạo và chăm sóc các di tích, địa danh, tăng cường tuyên truyền, treo biển tên công trình, …

 

6

Các nội dung tư liệu khác có liên quan tới Bác Hồ, có thể góp phần tuyên truyền, giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3706/BGDĐT-CTHSSV về việc xây dựng hệ thống tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


957
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41