Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3637/VPCP-KGVX về việc chuyển đổi Trường Đại học dân lập Hải Phòng thành Trường Đại học tư thục Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3637/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3637/VPCP-KGVX
V/v chuyển đổi Trường Đại học dân lập Hải Phòng thành Trường Đại học tư thục Hải Phòng

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi :

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Trường Đại học dân lập Hải Phòng

 

Xét đề nghị của Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng tại Tờ trình số 211/2008/TT ngày 12 tháng 4 năm 2008 về việc chuyển đổi Trường Đại học dân lập Hải Phòng thành Trường Đại học tư thục Hải Phòng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau :

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn Trường Đại học dân lập Hải Phòng thực hiện việc chuyển đổi Trường Đại học dân lập Hải Phòng sang loại hình trường tư thục theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ và các cơ quan biết, thực hiện (xin gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo bản chụp Tờ trình số 211/2008/TT ngày 12 tháng 4 năm 2008 của Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên ;
- TTCP, PTT Nguyễn Thiện Nhân( để b/c);
- Các Bộ : KH&ĐT, NV, TC:
- VPCP:BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các vụ : ĐP, KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4). QT 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3637/VPCP-KGVX về việc chuyển đổi Trường Đại học dân lập Hải Phòng thành Trường Đại học tư thục Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.880
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145