Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3613/BGDĐT-GDQP cử giáo viên, giảng viên dự lớp tập huấn kiến thức an ninh và thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3613/BGDĐT-GDQP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hà Văn Công
Ngày ban hành: 23/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3613/BGDĐT-GDQP
V/v: cử giáo viên, giảng viên dự lớp tập huấn kiến thức an ninh và thiết bị dạy học.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các trường đại học, cao đẳng
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp
- Các trung tâm GDQP-AN sinh viên

 

Thực hiện chương trình công tác quốc phòng, an ninh năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quốc phòng, an ninh và thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) cho giảng viên, giáo viên các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp chuyên nghiệp và trung tâm GDQP-AN sinh viên.

1. Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành an ninh và thiết bị dạy học môn học GDQP-AN.

2. Thành phần tham dự:

- Các trường có tổ chức khoa giáo dục quốc phòng hoặc trung tâm GDQP-AN sinh viên cử ít nhất 1/2 giảng viên, giáo viên hiện có; các trường có tổ chức bộ môn, hoặc bộ môn ghép giáo dục quốc phòng cử toàn bộ giảng viên, giáo viên (kể cả giảng viên, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng).

- Các trường liên kết, hợp đồng, thỉnh giảng với trường quân sự cần có sự thỏa thuận để bố trí giáo viên, giảng viên tham gia đợt tập huấn này.

3. Thời gian, địa điểm:

Căn cứ vào thực tế công tác giảng dạy và điều kiện của từng trường có thể bố trí giảng viên tham dự bồi dưỡng, tập huấn đợt 1 hoặc đợt 2.

- Đợt 1, từ ngày 19/7 đến ngày 23/7/2010, tại Nhà khách Quân khu 7 (T67) số 26 Hoàng Diệu, phường 10 quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; điện thoại 069665045; 0988889584. Các khách sạn liền kề, Hoàng Thi: 08.39918124, Hoàng Hà: 08.38443781.

- Đợt 2, từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2010 tại Khách sạn Sông Nhuệ, số 150 Trần Phú, Quận Hà Đông, TP Hà Nội; điện thoại: 04.33512415; 04.33512416. Các khách sạn liền kề: Tân Thịnh: 04.33560170, Cầu Am 1: 04.33824514, Cầu Am 2: 04.33824410.

- Các đợt tập huấn đều khai mạc lúc 08h00.

* Lưu ý:

Các đơn vị đăng ký danh sách giảng viên, giáo viên cho Ban tổ chức qua điện thoại hoặc địa chỉ email trước ngày 15/7/2010 để bố trí, tổ chức lớp học.   Đăng ký trước chỗ ở với các địa điểm tập huấn hoặc các khách sạn liền kề nêu trên và có mặt trước các ngày quy định cho từng đợt.

4. Công tác bảo đảm: Các trường bảo đảm kinh phí cho giảng viên, giáo viên được cử đi dự lớp bồi dưỡng, tập huấn theo Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước; Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Giảng viên, giáo viên tham gia tập huấn mang theo 150.000đ/người để mua tài liệu học tập.

Nhận được công văn này đề nghị các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm GDQP-AN sinh viên bố trí cho giảng viên, giáo viên được tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn đầy đủ. Thông tin về lớp bồi dưỡng, tập huấn xin liên hệ: đ/c Ngọc, điện thoại: 04.38684158, DĐ 0912027227, email: txngoc@gmail.com; đ/c Tiến, điện thoại 04.38683760, DĐ0983836889, nxtiengdqp@moet.gov.vn; Website: www.quocphonganninh.edu.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Ng. Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Hà Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3613/BGDĐT-GDQP cử giáo viên, giảng viên dự lớp tập huấn kiến thức an ninh và thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.353
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37