Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3611/VPCP-QHQT về việc ký Hiệp định công nhận văn bằng với Áo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3611/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3611/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định công nhận văn bằng với Áo

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 4695/BGDĐT-HTQT ngày 28 tháng 5 năm 2008) về việc ký Hiệp định công nhận văn bằng đào tạo với Áo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định công nhận văn bằng giáo dục đại học giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Áo kèm theo công văn nói trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ủy quyền cho một đồng chí Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ ký với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Áo, nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức nước Cộng hòa Áo, ngày 2 tháng 6 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT,
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN; PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3611/VPCP-QHQT về việc ký Hiệp định công nhận văn bằng với Áo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.843
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238