Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3590/BGDĐT-GDĐH báo cáo nhanh tình hình thi đại học, cao đẳng năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3590/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Thị Hà
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3590/BGDĐT-GDĐH
V/v báo cáo nhanh tình hình thi ĐH, CĐ năm 2010

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện
- Các trường đại học và cao đẳng

 

Để có số liệu thống kê đầy đủ, kịp thời về kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo các nội dung cụ sau đây:

1. Trước ngày 28/6/2010, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo những thông tin sau:

- Tổng số thí sinh ĐKDT đại học, cao đẳng theo từng khối thi.

- Số điểm thi, số phòng thi.

- Họ và tên, số điện thoại (kể cả điện thoại di động) của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Trưởng ban coi thi và số fax bộ phận trực thi của trường.

2. Ngay sau khi kết thúc mỗi buổi thi (kể cả buổi làm thủ tục dự thi) báo cáo nhanh tình hình thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (mẫu gửi kèm):

a) Tình hình chung.

b) Tình hình xử lí kỉ luật.

c) Tình hình khác và các biện pháp đã xử lí.

(Để thực hiện được báo cáo này, khi hết 3/4 thời gian làm bài, cán bộ trực thi phải tổng hợp ngay tình hình tại các điểm thi, phòng thi và báo cáo bằng điện thoại, bằng fax hoặc e-mail về Thường trực Ban Chỉ đạo thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010).

3. Sau mỗi đợt thi, báo cáo tổng hợp tình hình thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản (mẫu gửi kèm) theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Để phục vụ cho việc báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh các trường, Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo số điện thoại, số fax và e-mail của Thường trực Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 để các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng báo cáo và liên hệ trong các đợt thi.

Số điện thoại: 04.36231138, 04.36231139

Số fax: 04.36231136; 04.36231137

E-mail: bcdts@moet.edu.vn

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Ban Chỉ đạo TS ĐH, CĐ 2010;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Trần Thị Hà

           

 

 

           

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3590/BGDĐT-GDĐH báo cáo nhanh tình hình thi đại học, cao đẳng năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.183
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37