Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3588/BGDĐT-VP về triệu tập lớp bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3588/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3588/BGDĐT-VP
V/v triệu tập lớp bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị  

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Giám đốc các đại học, học viện
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị cho các trường đại học, cao đẳng như sau:

1. Nội dung: Những nội dung mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; những vấn đề Lý luận - Thực tiễn của Trung Quốc sau 30 năm cải cách, mở cửa; những kết quả nghiên cứu mới về Tư tưởng Hồ Chí Minh; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước năm 2010; trao đổi giữa các trường về giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

2. Đối tượng: Ban Chủ nhiệm khoa/bộ môn Lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng; Chủ nhiệm các tổ bộ môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Thời gian, địa điểm:

3.1. Lớp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Dành cho các trường cao đẳng, đại học từ Quảng Trị trở vào:

- Thời gian: Khai mạc lúc 8h00 ngày 26/7/2010 đến hết ngày 31/7/2010.

- Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 160 đường Hạ Long - TP. Vũng Tàu.

Ban Tổ chức đón tiếp học viên từ 15h00 ngày 25/7/2010 tại Khách sạn Công đoàn, số 4 Trần Hưng Đạo - TP. Vũng Tàu. ĐT: 064.3856500. Các trường có nhu cầu về chỗ ở xin liên hệ trực tiếp với Đồng chí Nguyện ĐT: 0908.26.29.26.

3.2. Lớp tại tỉnh Nghệ An: Dành cho các trường cao đẳng, đại học từ Quảng Bình trở ra.

- Thời gian: Khai mạc lúc 8h00 ngày 2/8/2010 đến hết ngày 7/8/2010.

- Địa điểm: Khách sạn Hạ Long, số 18 Đường Sào Nam - Cửa Lò - Nghệ An.

Ban Tổ chức đón tiếp học viên từ 15h00 ngày 1/8/2010 tại Khách sạn Hạ Long. Các trường có nhu cầu về chỗ ở xin liên hệ trực tiếp với khách sạn Hạ Long trước ngày 25/7/2010 qua số ĐT: 091.338.56.98 - 0383.824.617 - 3824.619 Fax: 0383.951.018.

4. Những vấn đề khác

- Kinh phí cho cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng thực hiện theo quy định tài chính hiện hành và do các trường cử người đi học thanh toán.

- Kinh phí mua tài liệu phục vụ nghiên cứu của mỗi học viên dự kiến 150.000 đ (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

- Danh sách học viên tham dự các lớp, các trường gửi cho Ban tổ chức lớp học tại buổi đón tiếp học viên.

- Các trường đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh); Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội chuẩn bị kỹ các nội dung báo cáo kinh nghiệm giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và nội dung trình bày 1 tiết giảng (45 phút) tại lớp tập huấn theo công văn số 3361/BGDĐT-GDĐH ngày 15/6/2010 đã gửi cho các trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng cử đúng đối tượng tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng. (Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua số điện thoại: 04.3868.13.86 hoặc 091.282.83.83).

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi.
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (báo cáo);
- VP Bộ (P. Tài chính);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG




Phạm Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3588/BGDĐT-VP về triệu tập lớp bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.847
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127