Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 354/BXD-KHTC về tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên giáo viên do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 354/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 09/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/BXD-KHTC
V/v Tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên giáo viên

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Các Trường đào tạo trực thuộc Bộ.

Thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐ ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP. Bộ Xây dựng hướng dẫn các đơn vị đào tạo trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung hướng dẫn tại các Điều của Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐ, cụ thể sau đây:

- Tiến hành xác định cán bộ, công chức, viên chức là nhà giáo theo đúng “Điều 1. Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP”

- Rà soát lại số lượng giáo viên do nhà Trường đang trực tiếp quản lý và trả lương bao gồm:

+ Những giáo viên đang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của nhà trường hiện nay.

+ Những giáo viên đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2011 cho đến ngày Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐ có hiệu lực thi hành.

- Xác định thời gian và mức được hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên bằng tổng các thời gian theo “Điều 2. Hướng dẫn về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP”

- Xác định nguồn kinh phí để chi trả phụ cấp thâm niên đối với các nhà giáo được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo “Điều 3. Hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện quy định tại Điều 4 Nghị định 54/2011/NĐ-CP”.

- Lập báo cáo nhu cầu thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo của thời điểm từ năm 2011 (01/5/2011 đến 01/5/2012) theo mức lương tối thiểu là 830.000 đồng/tháng; và thời điểm của năm 2012 (từ 01/6/2012 đến hết năm 2012) theo mức lương tối thiểu dự kiến tăng theo lộ trình là 1.050.000 đồng/tháng theo biểu số 1 và biểu số 4 kèm theo Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐ.

Căn cứ các nội dung hướng dẫn nêu trên, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các bộ phận có liên quan trong đơn vị phối hợp thực hiện, số liệu và biểu mẫu tổng hợp gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ Tổ chức Cán bộ) hoặc theo địa chỉ Email: nguyenthimaihuong@moc.gov.vn hoặc doanhaiha@moc.gov.vn trước ngày 20/3/2012 để Bộ Xây dựng kiểm tra và tổng hợp gửi Bộ Tài chính xin bổ sung kinh phí ngân sách nhà nước để chi trả kịp thời cho đơn vị sử dụng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c)
- Lưu: VP, Vụ KHTC và Vụ TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 354/BXD-KHTC về tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên giáo viên do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.744
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127