Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3496/BGDĐT-GDĐH miễn điều kiện về trình độ ngoại ngữ đối với lưu học sinh Lào, Campuchia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3496/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 18/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3496/BGDĐT-GDĐH
V/v: miễn điều kiện về trình độ ngoại ngữ đối với lưu học sinh Lào, Campuchia

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày 5/8/2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Quy chế này được áp dụng đối với học viên tuyển sinh từ năm 2009 trở đi.

Theo Điều 39 của Quy chế này học viên chỉ được bảo vệ luận văn khi có đủ các điều kiện về trình độ ngoại ngữ là: “ Có chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, iBT 45 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ”.

Như vậy, học viên các khóa thạc sĩ tuyển sinh từ năm 2009 sẽ phải đảm bảo tiêu chuẩn ngoại ngữ nêu trên. Riêng đối với các lưu học sinh Lào, Campuchia, Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận đề nghị của một số cơ sở đào tạo cho phép lưu học sinh của hai nước này đang theo học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ bằng Tiếng Việt, được dùng Tiếng Việt thay thế môn Tiếng Anh trong quy định nêu trên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các sở đào tạo biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ HTQT, Cục ĐTNN (để t/h);
- Lưu: VT, GDĐH.

K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3496/BGDĐT-GDĐH miễn điều kiện về trình độ ngoại ngữ đối với lưu học sinh Lào, Campuchia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.271
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76