Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3440/VPCP-KGVX về việc đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3440/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3440/VPCP-KGVX
V/v Đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3966/BGDĐT-CTHSSV ngày 08 tháng 5 năm 2008, về việc đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 năm 2008 tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại công văn nêu trên.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo điều hành tổ chức Giải bảo đảm an toàn, tiết kiệm; đồng thời thực hiện tốt đường lối, mục tiêu trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Liên đoàn Điền kinh Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Vụ: TH, QHQT, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3) vtp. 18.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3440/VPCP-KGVX về việc đăng cai tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông Đông Nam Á lần thứ 32 tại thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.884
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106