Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3429/BGDĐT-CTHSSV tổng kết công tác học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3429/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 16/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3429/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Tổng kết công tác HSSV các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2009-2010

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Quyết định số 2837/QĐ-BGDĐT ngày 09/4/2009 về việc phê duyệt Chương trình công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2009- 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sơ kết và tổng kết như sau:

1. Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chương trình công tác học sinh, sinh viên giai đoạn 2009-2012: Chỉ đạo của nhà trường đối với việc triển khai Chương trình, những công việc đã triển khai, đánh giá kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, đề xuất kiến nghị các biện pháp triển khai trong thời gian tới.

2. Tổng kết công tác học sinh, sinh viên năm học 2009-2010

- Tình hình triển khai các nội dung công tác học sinh, sinh viên trong năm học 2009-2010, trong đó tập trung vào các nội dung: nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị năm học; công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên; công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; việc tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên (có số liệu về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên; số học sinh, sinh viên được kết nạp Đảng; số học sinh, sinh viên được khen thưởng; tập thể lớp học sinh, sinh viên được khen thưởng; số học sinh, sinh viên bị kỷ luật, ...).

- Đánh giá kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn và phương hướng triển khai trong năm học 2010-2011; đề xuất kiến nghị của trường về các công việc liên quan đến các bộ, ngành, địa phương trong công tác học sinh, sinh viên.

Báo cáo của nhà trường đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, email: lthoa@moet.gov.vn) trước ngày 15/7/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT.TT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3429/BGDĐT-CTHSSV tổng kết công tác học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.181
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144