Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3309/BGDĐT-KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 18/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3309/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v Bổ sung Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2011.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.

Tiếp theo Công văn số 1772/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01/4/2011 về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016:

Ngày 22/5/2011, tổ chức cho thành viên của Hội đồng in sao đề thi của đơn vị tham gia bầu cử theo đúng luật định, đồng thời đảm bảo nguyên tắc bảo mật đề thi.

2. Sử dụng máy tính có nối mạng Internet tại Hội đồng coi thi để báo cáo nhanh tình hình coi thi:

Tùy theo thực tế của địa phương, có thể bố trí mỗi Hội đồng coi thi 01 máy tính để bàn (PC) có nối mạng Internet để dùng trong các ngày coi thi 02, 03, 04/6/2011.

Máy tính được để trong phòng đặt điện thoại cố định của Hội đồng coi thi, được giám sát chặt chẽ, được niêm phong các cổng kết nối thông tin. Máy tính chỉ được mở niêm phong cổng kết nối Inernet và chỉ được sử dụng để báo cáo nhanh tình hình coi thi về bộ phận trực thi của sở giáo dục và đào tạo. Trong quá trình sử dụng Internet phải có sự giám sát trực tiếp của công an và thanh tra làm nhiệm vụ tại Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng máy tính có nối mạng này.

Nhận được Công văn này, các sở giáo dục và đào tạo nghiên cứu triển khai thực hiện.

Nếu cần thêm thông tin, xin liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại: 04.38684826; 0914502621 (ông Nguyễn Duy Kha - Trưởng phòng Khảo thí Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3309/BGDĐT-KTKĐCLGD về bổ sung Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ngày 18/05/2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.093

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!