Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3300/BGDĐT-KHCNMT báo cáo hiện trạng và nhu cầu nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3300/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 31/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3300/BGDĐT-KHCNMT
V/v: báo cáo hiện trạng và nhu cầu nhân lực KH&CN trình độ cao

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo Báo cáo hiện trạng và nhu cầu nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao trình Chính phủ phục vụ xây dựng Đề án đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao đến năm 2020.

Để Báo cáo sát với thực tiễn và phản ánh chính xác nhất nhu cầu nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao đến năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị căn cứ vào quy hoạch, chiến lược phát triển, ... tổ chức xây dựng báo cáo của đơn vị về hiện trạng và nhu cầu nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao (đến năm 2020), đồng thời nêu rõ các kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm đào tạo, thu hút, sử dụng đội ngũ nhân lực KH&CN trình độ cao ở đơn vị, địa phương, khu vực và cả nước (đề cương báo cáo, bảng biểu thống kê gửi kèm theo công văn này).

Để kịp tổng hợp và hoàn thành Báo cáo trình Chính phủ đúng thời hạn, Bộ yêu cầu các đơn vị hoàn thành báo cáo, số liệu thống kê và gửi về Bộ trước ngày 20 tháng 6 năm 2012.

Địa chỉ gửi báo cáo: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

(Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: vukhcn@moet.gov.vn)

Đây là công việc gấp và quan trọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3300/BGDĐT-KHCNMT báo cáo hiện trạng và nhu cầu nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.775
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77