Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3171/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo tổng kết thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008 và kế hoạch thực hiện năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3171/BGDĐT-CSVCTBTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 15/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3171/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v báo cáo tổng kết thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008 và kế hoạch thực hiện năm 2009

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại thông báo số 73/TB-VPVP ngày 06/3/2009 của Văn phòng Chính phủ về  tổng kết việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009, để có số liệu chuẩn bị hội nghị tổng kết việc thực hiện Đề án năm 2008 dự kiến vào ngày 15/5/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2008

1. Báo cáo các số liệu về kết quả thực hiện theo biểu mẫu số 01, 02 đính kèm.

2. Báo cáo một số nội dung cụ thể sau:

a) Việc tổ chức chỉ đạo thực hiện tại địa phương (lập, phê duyệt danh mục, phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ, phân cấp giao chủ đầu tư).

b) Việc thực hiện kiểm tra, rà soát lại danh mục đầu tư phòng học và nhà công vụ giáo viên theo đúng mục tiêu, đối tượng của Đề án.

c) Việc huy động các nguồn lực tham gia thực hiện Đề án (ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa).

d) Sự phối hợp công tác giữa các Sở, ban ngành liên quan trong quá trình làm các thủ tục đầu tư.

e) Năng lực của các chủ đầu tư.

g) Việc tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát của Hội đồng Nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội khác.

h) Những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện (nguyên nhân khách quan, chủ quan):

3. Kiến nghị của địa phương với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về cơ chế chính sách để thực hiện Đề án.

4. Khen thưởng.

Căn cứ vào tình hình và kết quả thực hiện Đề án năm 2008 tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đánh giá và khen thưởng các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện Đề án năm 2008.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2009

1. Căn cứ văn bản số 1939/BKH-TH ngày 24/3/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên, các địa phương cần chủ động thực hiện và báo cáo tiến độ thực hiện về các nội dung sau:

- Kiểm tra, rà soát và phê duyệt danh mục đầu tư năm 2009 đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng của Đề án.

-  Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho các chủ đầu tư, các dự án.

- Hoàn thành các thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng các công trình trong kế hoạch năm 2009 chậm nhất trước 30/8/2009.

2. Việc triển khai kế hoạch năm 2009 cần ưu tiên phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ đối với 61 huyện nghèo (gồm 797 xã và thị trấn) thuộc 20 tỉnh theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ; đầu tư tập trung dứt điểm đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2008 và tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch năm 2009 theo hướng dẫn trên gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25-4-2009.

Báo cáo gửi theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Gửi Mail: tuan_trnvn@yahoo.com; mhongbang@yahoo.com

Xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban.

 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận


 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3171/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo tổng kết thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008 và kế hoạch thực hiện năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


990
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129