Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 308/VPCP-KGVX về việc đề án tiền khả thi thành lập Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 308/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 13/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 308/VPCP-KGVX
V/v đề án tiền khả thi thành lập Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 607/TTr-BGTĐT ngày 19 tháng 11 năm 2008 về việc xin chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc xây dựng và trình duyệt theo quy định trong quý I năm 2009 về quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng vùng Đồng bằn sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội để làm căn cứ xem xét việc thành lập, nâng cấp các trường đại học, cao đẳng trong các vùng nêu trên.

- Trên cơ sở quy định về tiêu chí thành lập trường đại học sắp ban hành; quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xem xét việc nâng cấp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Hà Nội lên đại học, trong đó cần làm rõ về chương trình, nguồn lực đào tạo, địa điểm xây dựng Trường, mối quan hệ với các trường đại học giao thông vận tải khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV;
- Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, 54 Triều Khúc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT; các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (4b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 308/VPCP-KGVX về việc đề án tiền khả thi thành lập Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.682

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36