Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3034/BNN-TCCB năm 2013 cho phép Trường cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Việt Xô tự thẩm định chương trình đào tạo mở nghề trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3034/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 03/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3034/BNN-TCCB
V/v Cho phép Trường CĐN Cơ điện xây dựng Việt Xô tự thẩm định chương trình đào tạo mở nghề TCCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Việt Xô

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 449/CV-TrCĐN-ĐT ngày 20/5/2013 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô về việc đề nghị tự thẩm định chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Sau khi xem xét, Bộ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô tự thẩm định chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đối với các ngành: Cơ - điện Nông nghiệp (mã ngành 42510217); Kế toán hợp tác xã (mã ngành 42340304).

2. Trong quá trình thực hiện mở ngành, đề nghị Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô thực hiện nghiêm túc Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể như sau:

a) Tổ chức tự thẩm định chương trình đào tạo (theo hướng dẫn tại Điều 4);

b) Hoàn thiện hồ sơ đăng ký (Điều 5);

c) Thực hiện đúng quy trình đăng ký mở ngành (Điều 6)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3034/BNN-TCCB năm 2013 cho phép Trường cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Việt Xô tự thẩm định chương trình đào tạo mở nghề trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.501

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239