Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2923/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2923/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn nội dung triển khai CT MTQG Giáo dục và Đào tạo năm 2012.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 29/4/2012 về việc giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (CTMTQG GD&ĐT) năm 2012 như sau:

1. Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học. Chi cho các nội dung chính sau đây:

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi thực hiện một số nội dung của Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010: Trang bị thiết bị dạy học tối thiểu cho các nhóm lớp mầm non để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới; trang bị thiết bị nội thất dùng chung, thiết bị phần mềm trò chơi làm quen với máy tính, đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non; điều tra tình hình phổ cập, công nhận phổ cập giáo dục mầm non.

- Xóa mù chữ và chống tái mù chữ: Điều tra, thống kê và huy động tối đa số người mù chữ trong độ tuổi 15-60 đến các lớp xóa mù chữ; thù lao đối với giáo viên dạy lớp xóa mù và phụ cấp cho những người làm công tác xóa mù chữ và chống tái mù chữ; hỗ trợ học phẩm, tài liệu học tập đối với học viên tham gia học tại các lớp xóa mù và chống tái mù chữ.

- Củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở: Điều tra tình hình phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở để huy động trẻ trong độ tuổi giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở tới trường hoặc vào các lớp phổ cập, vận động, tạo điều kiện để hầu hết trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoặc khuyết tật được học tập tại các cơ sở giáo dục; hỗ trợ học phẩm tối thiểu, tài liệu học tập đối với học viên tham gia học tại các lớp phổ cập; bổ sung sách giáo khoa và học phẩm cho các trường tiểu học, trung học cơ sở ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy các lớp phổ cập; thù lao cho giáo viên dạy lớp phổ cập và phụ cấp cho những người làm công tác phổ cập; tổ chức kiểm tra công nhận phổ cập.

2. Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chi cho các nội dung chính sau đây:

Triển khai một số nội dung của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008:

- Tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của toàn bộ giáo viên dạy tiếng Anh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên.

- Chi cử giáo viên dạy tiếng Anh tham gia các khóa bồi dưỡng giáo viên cốt cán do Ban điều hành Đề án Ngoại ngữ trung ương tổ chức.

- Tổ chức bồi dưỡng năng lực tiếng Anh, phương pháp giảng dạy cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên.

- Triển khai thực hành dạy ngoại ngữ và mua sắm thiết bị dạy - học ngoại ngữ cho một số trường phổ thông. Hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ cho một số trường Đại học, Cao đẳng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh.

3. Dự án 3: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn: Hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên và trường sư phạm. Chi cho các nội dung chính sau đây:

3.1. Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn:

a) Thực hiện các nội dung của Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 (QĐ1640):

- Hỗ trợ xây dựng bổ sung phòng học, phòng học bộ môn, phòng thư viện, nhà tập đa năng, phòng ở nội trú cho học sinh, nhà ăn, phòng làm việc của cán bộ quản lý và giáo viên cho các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT).

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới trường PTDTNT cấp huyện và trường PTDTNT cấp tỉnh theo danh mục Đề án được duyệt tại QĐ1640 (các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau).

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú.

b) Hỗ trợ xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị theo hướng đạt chuẩn quốc gia cho các cơ sở giáo dục miền núi, vùng khó khăn và cơ sở giáo dục có học sinh người dân tộc, các trường PTDT bán trú; Bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên dạy tại các trường PTDTNT và PTDT bán trú.

c) Thực hiện một số nội dung của Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010: Hỗ trợ xây dựng bổ sung phòng học, nhà công vụ và mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học cho một số điểm trường tiểu học ở các thôn bản có học sinh dân tộc rất ít người tại 6 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum;

3.2. Hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên và trường sư phạm.

- Thực hiện một số nội dung của Đề án phát triển hệ thống trường Trung học phổ thông chuyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010: Hỗ trợ xây dựng phòng học, phòng học bộ môn, nhà tập đa năng, thư viện, phòng họp giáo viên, nhà nội trú và nhà ăn.

- Hỗ trợ cơ sở vật chất trường/khoa sư phạm: hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà học, giảng đường, ký túc xá, thư viện, nhà thí nghiệm, nhà làm việc của giảng viên; mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ nghiên cứu, thí nghiệm và các thiết bị khác phục vụ dạy, học cho các trường/khoa sư phạm. Trong đó ưu tiên bố trí kinh phí cho các trường/khoa sư phạm để hoàn thiện các dự án xây dựng đã được phê duyệt triển khai trong giai đoạn 2008-2010 nhưng chưa đủ vốn để hoàn thành dự án.

4. Dự án 4: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. Chi cho các nội dung chính sau đây:

- Thu thập thông tin, xử lý, theo dõi, giám sát thực hiện CTMTQG GD&ĐT.

- Tổ chức kiểm tra, tổng hợp báo cáo đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện các dự án thuộc CTMTQG GD&ĐT.

Căn cứ vào nội dung của các dự án thành phần thuộc CTMTQGGD&ĐT năm 2012 nêu trên; Căn cứ tổng mức kinh phí CTMTQGGD&ĐT của địa phương đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, dự kiến kế hoạch kinh phí từng Dự án và các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phụ lục kèm theo công văn này); tình hình thực tế và mục tiêu ưu tiên của địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố xem xét, quyết định phương án phân bổ kinh phí CTMTQG GD&ĐT năm 2012 cho từng Dự án và bố trí thêm nguồn kinh phí khác (do địa phương tự cân đối) để thực hiện các mục tiêu của CTMTQGGD&ĐT.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố báo cáo kết quả phân bổ kinh phí CTMTQGGD&ĐT năm 2012 chi tiết theo từng Dự án về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31/5/2012 để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính (để biết);
- Sở GD&ĐT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính các tỉnh/TP (để thực hiện);
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 


KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2012
(Kèm theo công văn số 2923/BGDĐT-KHTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TỈNH: QUẢNG NINH

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

71.860

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

13.750

11.248

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

220

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

220

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

29

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

37

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

10.010

512

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

1.023

2.000

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

200

500

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

100

4.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

8

3.000

Hỗ trợ mua sắm thiết bị cho Cao đẳng SP Quảng Ninh

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

47.640

27.340

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

10.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

-

0

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

460

 

 

 

 

 

TỈNH: HÀ GIANG

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

78.850

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

14.180

11.579

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

226

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

226

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

30

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

38

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

4.310

258

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

516

1.290

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

129

258

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

52

2.500

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

5

-

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

59.850

24.050

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

10.500

Số điểm trường tiểu học có học sinh dân tộc rất ít người học được hỗ trợ bổ sung phòng học, nhà công vụ và thiết bị đồ dùng dạy học (Thực hiện QĐ số 2123/QĐ-TTg)

điểm trường

7

8.000

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

10.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

510

 

 

 

 

 

TỈNH: TUYÊN QUANG

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

68.840

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

12.450

10.148

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

198

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

198

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

26

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

34

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

5.890

342

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

684

1.710

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

171

342

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

68

3.500

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

7

-

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

50.060

27.560

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

4.200

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

10.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

440

 

 

 

 

 

TỈNH: CAO BẰNG

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

67.060

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

10.490

7.792

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

152

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

152

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

20

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

26

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

1.200

100

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

200

500

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

50

100

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

20

500

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

1

-

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

54.940

35.940

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

8.000

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

430

 

 

 

 

 

TỈNH: LẠNG SƠN

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

65.880

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

13.270

10.668

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

208

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

208

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

27

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

35

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

7.310

402

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

804

2.010

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

201

402

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

80

4.500

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

9

-

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

44.870

22.670

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

4.200

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

10.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

430

 

 

 

 

 

TỈNH: LÀO CAI

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

71.540

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

13.420

10.824

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

212

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

212

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

27

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

36

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

4.110

230

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

460

1.150

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

115

230

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

46

2.500

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

5

-

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

53.550

25.850

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

3.200

Số điểm trường tiểu học có học sinh dân tộc rất ít người học được hỗ trợ bổ sung phòng học, nhà công vụ và thiết bị đồ dùng dạy học (Thực hiện QĐ số 2123/QĐ-TTg)

điểm trường

2

8.000

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

10.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

460

 

 

 

 

 

TỈNH: YÊN BÁI

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

75.790

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

14.670

12.472

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

244

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

244

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

32

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

41

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

4.360

265

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

530

1.325

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

133

265

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

53

2.500

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

5

-

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

56.270

26.370

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

8.000

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

10.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

490

 

 

 

 

 

TỈNH: THÁI NGUYÊN

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

92.910

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

19.180

16.280

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

318

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

318

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

42

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

54

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

2.750

250

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

500

1.250

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

125

250

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

50

1.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

2

-

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

70.380

34.180

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

4.200

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

20.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

15.000

Trong đó ưu tiên hoàn thành dứt điểm Dự án đầu tư XD Phòng học bộ môn chuyên ngành -Tr.CĐSP Thái Nguyên

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

600

 

 

 

 

 

TỈNH: BẮC KẠN

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

55.500

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

7.430

5.033

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

98

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

98

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

13

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

17

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

2.910

131

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

261

653

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

65

131

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

26

2.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

4

-

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

44.800

23.300

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

8.000

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

8.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

360

 

 

 

 

 

TỈNH: PHÚ THỌ

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

75.300

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

18.610

17.114

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

335

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

335

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

44

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

57

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

3.450

350

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

700

1.750

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

175

350

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

70

1.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

2

-

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

52.750

32.750

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

490

 

 

 

 

 

TỈNH: BẮC GIANG

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

66.540

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

18.200

16.202

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

317

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

317

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

42

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

54

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

10.470

639

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

1.277

3.193

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

319

639

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

128

5.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

10

1.000

Hỗ trợ mua sắm thiết bị cho Cao đẳng Bắc Giang

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

37.440

15.240

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

4.200

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

430

 

 

 

 

 

TỈNH: HÒA BÌNH

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

79.720

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

14.120

11.521

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

225

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

225

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

29

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

38

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

6.870

410

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

820

2.050

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

205

410

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

82

4.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

8

-

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

58.220

35.020

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

4.200

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

10.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

510

 

 

 

 

 

TỈNH: SƠN LA

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

96.220

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

22.450

19.946

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

390

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

390

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

51

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

66

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

5.580

369

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

737

1.843

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

184

369

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

74

3.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

6

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

67.570

34.570

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

8.000

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

 

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

Trong đó ưu tiên Dự án đầu tư CSVC Tr. Cao đẳng Sơn La (theo đề nghị tại công văn số 2025/UBND/KTTH)

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

620

 

 

 

 

 

TỈNH: ĐIỆN BIÊN

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

72.820

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

13.180

10.682

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

209

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

209

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

27

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

35

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

3.460

208

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

416

1.040

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

104

208

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

42

2.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

4

-

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

55.700

30.800

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

2.400

Số điểm trường tiểu học có học sinh dân tộc rất ít người học được hỗ trợ bổ sung phòng học, nhà công vụ và thiết bị đồ dùng dạy học (Thực hiện QĐ số 2123/QĐ-TTg).

điểm trường

1

8.000

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

10.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

0

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

480

 

 

 

 

 

TỈNH: LAI CHÂU

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

85,580

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

12,410

10,110

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

198

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

198

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

26

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

33

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

1,200

100

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

200

500

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

50

100

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

20

500

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

1

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

71,420

32,420

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

12,000

Số điểm trường tiểu học có học sinh dân tộc rất ít người học được hỗ trợ bổ sung phòng học, nhà công vụ và thiết bị đồ dùng dạy học (Thực hiện QĐ số 2123/QĐ-TTg)

điểm trường

8

8,000

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

8,000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

550

 

 

 

 

 

THÀNH PHỐ: HÀ NỘI

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

32.540

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

9.300

8.496

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

166

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

166

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

22

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

28

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

15.000

2.503

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

5.005

4.000

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

400

1.500

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

300

6.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

12

1.000

Hỗ trợ mua sắm thiết bị cho Cao đẳng Sư phạm HN

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

8.000

 

 

 

 

6.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

240

 

 

 

 

 

THÀNH PHỐ: HẢI PHÒNG

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

24.220

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

8.560

7.758

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

152

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

152

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

20

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

26

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

5.500

500

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

1.000

2.500

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

250

500

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

100

1.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

2

1.000

Hỗ trợ mua sắm thiết bị cho Đại học Hải Phòng

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

160

 

 

 

 

 

TỈNH: VĨNH PHÚC

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

28.630

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

11.380

10.583

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

207

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

207

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

27

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

35

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

4.300

400

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

800

2.000

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

200

400

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

80

1.500

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

3

 

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

12.770

5.770

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

7.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

180

 

 

 

 

 

TỈNH: HẢI DƯƠNG

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

57.920

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

16.660

14.965

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

292

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

292

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

38

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

50

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

11.140

643

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

1.251

2.000

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

200

500

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

100

5.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

10

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

29.750

5.750

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

16.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

Trong đó ưu tiên Dự án đầu tư CSVC Tr. Cao đẳng Hải Dương

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

370

 

 

 

 

 

TỈNH: HƯNG YÊN

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

33.940

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

12.090

11.289

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

221

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

221

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

29

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

38

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

6.630

448

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

895

2.238

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

224

448

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

90

3.500

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

7

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

15.000

 

 

 

 

10.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

0

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

220

 

 

 

 

 

TỈNH: BẮC NINH

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

31.590

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

12.140

10.937

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

214

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

214

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

28

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

36

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

6.250

464

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

928

2.320

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

232

464

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

93

3.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

6

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

13.000

 

 

 

 

10.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

200

 

 

 

 

 

TỈNH: HÀ NAM

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

40.800

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

10.880

9.877

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

193

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

193

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

25

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

33

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

4.660

309

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

618

1.545

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

155

309

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

62

2.500

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

5

-

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

25.000

 

 

 

 

16.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

3.500

Trong đó ưu tiên hoàn thành dứt điểm Đầu tư XD Nhà thí nghiệm thuộc Dự án ĐTXD cải tạo và mở rộng Tr. CĐSP Hà Nam;

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

260

 

 

 

 

 

TỈNH: NAM ĐỊNH

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

41.750

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

20.480

18.782

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

367

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

367

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

48

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

62

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

4.800

400

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

800

2.000

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

200

400

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

80

2.400

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

4

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

16.200

 

 

 

 

4.200

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

270

 

 

 

 

 

TỈNH: NINH BÌNH

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

50.450

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

12.400

10.401

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

203

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

203

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

27

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

35

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

5.520

361

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

721

1.803

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

180

361

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

72

3.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

6

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

32.200

 

 

 

 

4.200

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

8.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

330

 

 

 

 

 

TỈNH: THÁI BÌNH

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

59.420

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

24.040

22.045

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

431

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

431

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

56

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

73

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

3.800

400

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

800

2.000

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

200

400

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

80

1.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

2

-

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

31.200

 

 

 

 

4.200

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

25.000

Ưu tiên hoàn thành dứt điểm Dự án ĐTXD Nhà học đặc thù số 2 và Giảng đường - Trường CĐSP Thái Bình;

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

380

 

 

 

 

 

TỈNH: THANH HÓA

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

114.000

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

37.420

33.618

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

657

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

657

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

86

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

112

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

17.860

1.337

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

2.674

6.685

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

669

1.337

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

267

7.500

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

15

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

57.980

19.480

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

 

Hỗ trợ các cơ sở GD: THPT Đặng Thai Mai; THPT Quảng Xương, trường Mầm non xã Hoằng Thắng

 

 

4.500

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

740

 

 

 

 

 

TỈNH: NGHỆ AN

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

96.510

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

44.010

41.012

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

802

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

802

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

105

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

136

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

3.100

300

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

600

1.500

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

150

300

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

60

1.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

2

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

48.780

26.480

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

1.900

Số điểm trường tiểu học có học sinh dân tộc rất ít người học được hỗ trợ bổ sung phòng học, nhà công vụ và thiết bị đồ dùng dạy học (Thực hiện QĐ số 2123/QĐ-TTg)

điểm trường

1

4.400

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

10.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

620

 

 

 

 

 

TỈNH: HÀ TĨNH

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

79.550

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

27.050

23.549

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

461

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

461

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

60

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

78

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

8.990

642

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

1.283

3.208

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

321

642

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

128

4.500

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

9

 

-

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

43.000

2.000

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

6.000

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

510

 

 

 

 

 

TỈNH: QUẢNG BÌNH

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

65.700

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

16.630

14.132

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

276

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

276

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

36

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

47

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

3.100

300

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

600

1.500

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

150

300

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

60

1.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

2

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

45.550

16.050

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

4.500

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

8.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

420

 

 

 

 

 

TỈNH: QUẢNG TRỊ

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

60.900

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

15.010

12.513

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

245

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

245

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

32

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

42

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

3.100

300

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

600

1.500

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

150

300

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

60

1.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

2

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

42.400

11.900

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

4.500

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

10.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

390

 

 

 

 

 

TỈNH: THỪA THIÊN – HUẾ

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

47.660

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

15.050

13.050

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

255

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

255

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

33

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

43

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

4.500

500

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

1.000

2.500

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

250

500

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

100

1.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

2

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

27.800

7.000

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

310

 

 

 

 

 

TP ĐÀ NẴNG

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

23.550

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

6.300

6.296

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

123

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

123

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

16

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

21

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

4.580

368

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

736

1.840

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

184

368

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

74

2.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

4

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

12.500

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

170

 

 

 

 

 

TỈNH: KHÁNH HÒA

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

30.730

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

10.650

9.647

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

189

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

189

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

25

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

32

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

2.750

250

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

500

1.250

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

125

250

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

50

1.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

2

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

17.130

5.630

Hỗ trợ XD các hạng mục công trình của các trường PTDTNT tỉnh và huyện; Bồi dưỡng, tập huấn CBQL,GV (Thực hiện QĐ số 1640/QĐ-TTg)

 

 

4.500

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

 

 

7.000

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

 

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

200

 

 

 

 

 

TỈNH: QUẢNG NAM

TT

Các Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch (triệu đồng)

Các chỉ tiêu chính cần đạt được và các nhiệm vụ ưu tiên

Dự kiến kinh phí dành cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên (triệu đồng)

Nội dung chỉ tiêu

Đơn vị

Số lượng

 

Tổng số

65.880

 

 

 

 

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

18.620

16.623

Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Trang bị thiết bị, đồ chơi lớp học

bộ

325

 

- Trang bị thiết bị nội thất dùng chung

bộ

325

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

bộ

42

 

- Trang bị thiết bị làm quen máy tính

bộ

55

2

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

2.750

250

Số giáo viên dạy ngoại ngữ TH, THCS, THPT được khảo sát NL tiếng Anh

giáo viên

500

1.250

Số giáo viên dạy tiếng Anh TH, THCS, được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

giáo viên

125

250

Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do TW tổ chức

giáo viên

50

1.000

Số trường phổ thông được trang bị thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ

trường

2

 

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở