Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 287/BGDĐT-GDCN hướng dẫn, kiểm tra, xử lý mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 287/BGDĐT-GDCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hoàng Ngọc Vinh
Ngày ban hành: 18/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/BGDĐT-GDCN
V/v hướng dẫn, kiểm tra, xử lý mở ngành đào tạo trình độ TCCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và căn cứ vào yêu cầu thực tế để đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là ngành đào tạo), Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo tất cả các cơ sở đào tạo trình độ TCCN đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT trong việc thực hiện đăng ký mở ngành đào tạo mới.

2. Tổ chức rà soát, kiểm tra theo quy định của pháp luật tại các cơ sở đào tạo TCCN đóng trên địa bàn về việc thực hiện đào tạo đối với các ngành đã được mở trước khi Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành. Xử lý nghiêm hoặc đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các cơ sở đào tạo vi phạm các quy định tại Thông tư nói trên.

Việc kiểm tra tập trung vào những nội dung sau: Quyết định hoặc công văn chấp thuận đăng ký mở ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với các ngành đào tạo đã thực hiện tuyển sinh sau năm 2005); ngành đào tạo hiện tại không đáp ứng được các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định; đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo; có hành vi gian lận trong kê khai các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đối với ngành đào tạo và các trường hợp vi phạm pháp luật khác trong việc thực hiện đào tạo đối với từng ngành.

3. Gửi báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được quy định trong công văn này về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo; 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội và gửi qua địa chỉ email: htson@moet.edu.vn trước ngày 20 tháng 3 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- Các Bộ, ngành có các cơ sở đào tạo TCCN (để p/h);
- Cơ quan đại diện Bộ GDĐT tại Tp Hồ Chí Minh (để p/h);
- Thanh tra Bộ (để p/h);
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Hoàng Ngọc Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 287/BGDĐT-GDCN ngày 18/01/2012 hướng dẫn, kiểm tra, xử lý mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104