Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2600/VPCP-CN về việc thành lập phân hiệu Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2600/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2600/VPCP-CN
V/v thành lập phân hiệu Trường Đại học Kiến trúc thành phố HCM tại thành phố Cần Thơ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

 

Để triển khai cụ thể công tác đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển thành phố Cần Thơ và Vùng đồng bằng sông Cửu Long (nêu tại Thông báo số 106/TB-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc thành lập phân hiệu của Trường Đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Cần Thơ trong thời gian sớm nhất, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và các PTTg CP;
- Văn phòng Trung ương;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PT nông thôn, Thủy sản, Y tế, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Thành ủy, HĐND TPCần Thơ;
- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, KTTH, NN, KG, VX, NC, TH, IV, TTBC, Website Chính phủ, Người phát ngôn của TTg CP,
- Lưu: VT, CN(3).45

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2600/VPCP-CN về việc thành lập phân hiệu Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240