Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2448/BGDĐT-ĐANN năm 2019 về xem xét đề xuất của Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX trong dạy và khảo thí tiếng Anh tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2448/BGDĐT-ĐANN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 05/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2448/BGDĐT-ĐANN
V/v trả lời văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét các đề xuất của VPBOX

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được Công văn số 3876/VPCP-DMDN ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã tổ chức một số buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Công ty VPBOX về các đề xuất của đơn vị trong dạy và khảo thí tiếng Anh tại Việt Nam. Hai bên đã cùng xem xét, thảo luận các đề xuất của đơn vị và tổng hợp kết quả làm việc như sau:

a. Về đề xuất trình Bộ GDĐT bộ sách giáo khoa tiếng Anh theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới do VPBOX biên soạn:

Bộ GDĐT đã góp ý để VPBOX chuẩn bị hồ sơ, tài liệu gửi Bộ GDĐT để có phương án xem xét tổ chức thẩm định cùng với kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GDĐT.

b. Về đề xuất giải pháp khảo thí tiếng Anh trực tuyến 4 kỹ năng theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam:

Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 về việc ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và bản báo cáo của đơn vị, phương án tổ chức thi tiếng Anh trực tuyến do Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX xây dựng và phát triển đã đáp ứng được nhiều yêu cầu, tuy nhiên đơn vị cần bổ sung những nội dung sau:

- Hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chấm thi, cán bộ ra đề thi, cán bộ phân tích dữ liệu thi, cán bộ hỗ trợ, kỹ thuật viên, đáp ứng các yêu cầu về số lượng, trình độ để tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ. Cụ thể, đơn vị cần bổ sung tối thiểu 20 cán bộ chấm thi nói và viết có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chấm thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT; 12 cán bộ ra đề thi phải có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ ra đề thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT; 03 cán bộ phân tích đề thi là cán bộ cơ hữu của đơn vị; các cán bộ phân tích đề thi phải có bằng thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành đo lường và đánh giá trong giáo dục; đội ngũ kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu để sử dụng các thiết bị tin học, âm thanh, video phục vụ cho việc tổ chức thi và chấm thi;

- Bổ sung ngân hàng câu hỏi thi và đề thi được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng quy định tại Điều 12 của Quy chế và hướng dẫn của Bộ GDĐT kèm theo minh chứng cụ thể về quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và đề thi;

- Bổ sung chức năng phân tích kết quả thi đáp ứng yêu cầu nâng cao độ tin cậy, tính giá trị... của kết quả thi;

- Bổ sung thiết bị kiểm tra an ninh nhằm kiểm soát, ngăn chặn được việc thí sinh mang tài liệu, đồ dùng trái phép vào phòng thi.

Dự kiến tới cuối năm 2019, Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX sẽ hoàn thiện và trình Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ để Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét và giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho đơn vị.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Các Thứ trưởng (để ph/h);
- Bộ KHCN (để ph/h);
- Lưu: VT, ĐANN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2448/BGDĐT-ĐANN năm 2019 về xem xét đề xuất của Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX trong dạy và khảo thí tiếng Anh tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


287
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83