Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2397/CV-UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 17/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2397/CV-UB
V/v Định mức chi thi tốt nghiệp các cấp, lệ phí tuyển sinh. Thu tiền bằng tốt nghiệp các cấp và lệ phí xét tuyển vào lớp 10

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2005

 

Kính gửi :

- Sở Tài chính,
- Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính tại tờ trình số 34/2005/GD.ĐT/TC ngày 02/5/2005 về việc định mức chi thi tốt nghiệp các cấp, lệ phí tuyển sinh, lệ phí phuc khảo năm học 2004-2005, Tờ trình số 33/LSGD.ĐT-TC ngày 10/5/2005 về việc thu tiền bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Bổ túc cơ sở, Bổ túc Trung học phổ thông và lệ phí xét tuyển vào lớp 10 năm học 2005-2006,

Ông Hoàng Văn Kể - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau :

Đồng ý đề nghị của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính tại các tờ trình số 34/2005/GD.ĐT/TC ngày 02/5/2005, số 33/LSGD.ĐT-TC ngày 10/5/2005.

Giao Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện cụ thể, đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như kính gửi;
- CVP,PVP;
- CV :GD;
- Lưu : VT.

T/L UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Ngọc Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2397/CV-UB ngày 17/05/2005 về Định mức chi thi tốt nghiệp các cấp, lệ phí tuyển sinh. Thu tiền bằng tốt nghiệp các cấp và lệ phí xét tuyển vào lớp 10 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.480
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74