Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2393/BGDĐT-ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2007

Số hiệu: 2393/BGDĐT-ĐH&SĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 23/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

số: 2393/BGDĐT-ĐH&SĐH
V/v: hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2007

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Đại học, Học viện
- Các Trường Đại học, Cao đẳng

 

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 của Quyết định số 04/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 3 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định các đối tượng được tuyển thẳng và các đối tượng được ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2007; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng tuyển thẳng:

a) Đối tượng tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

b) Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông (THPT) năm 2006 đã tốt nghiệp THPT năm 2007 được tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:

Mỗi thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 18/6/2007. Trong túi hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng (ghi theo mẫu tại phụ lục số 1);

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giải quốc gia, Olympic quốc tế; giấy chứng nhận đạt giải quốc tế về thể dục thể thao (TDTT), năng khiếu nghệ thuật;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2007;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, đại học, cao đẳng về sở giáo dục và đào tạo theo thời gian quy định của lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007 đến hết ngày 10/4/2007 (hoặc trực tiếp tại các trường có tổ chức thi từ ngày 11/4 đến 17/4/2007). Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (ghi theo mẫu tại phụ lục số 2);

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

3. Lệ phí tuyển thẳng:

Lệ phí tuyển thẳng được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục – đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là 15.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 10.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 5.000 đồng).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

1. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo:

a) Hướng dẫn các trường trung học phổ thông có thí sinh đạt giải khai phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu phụ lục số 1), phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu phụ lục số 2).

b) Trước ngày 20/6/2007 gửi trực tiếp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng kèm danh sách thí sinh (theo mẫu phụ lục số 3) về các trường nơi thí sinh đăng ký tuyển thẳng.

c) Thu phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển và lập danh sách (theo mẫu phụ lục số 4) gửi về các trường nơi thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển theo lịch thời gian bàn giao hồ sơ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (các trường phía Bắc bàn giao hồ sơ ngày 4/5, phía Nam ngày 7/5/2007).

2. Trách nhiệm của các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng:

a) Các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng (gọi chung là các trường) xây dựng quy định cụ thể về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (về môn, loại giải, số lượng…) của trường mình trên cơ sở quy chế tuyển sinh hiện hành và thông báo công khai cho thí sinh trước ngày 30 tháng 3 năm 2007 trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi chuyển phát nhanh, hoặc FAX về Bộ (Vụ Đại học và Sau đại học) những thông tin trên.

b) Thông báo kết quả tuyển thẳng cho các Sở GD&ĐT trước ngày 30/6/2007.

c) Tổ chức xét tuyển những thí sinh diện ưu tiên xét tuyển đã đăng ký dự thi và đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường hoặc cấp giấy chứng nhận kết quả thi (theo mẫu phụ lục số 5) cho những thí sinh có nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường khác.

d) Báo cáo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Bộ (Vụ Đại học và Sau đại học) và thông báo cho các sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/8/2007.

Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Vụ đại học và Sau đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại (04) 8681386 hoặc (04) 8692392, fax (04) 8681550, Email: ndtrung@moet.gov.vn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Khoa giáo TW;
- Ủy ban VHGD TN-TN-NĐ Quốc hội;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các Bộ, Ngành;
- Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2007;
- Thanh tra
- Cục Khảo thí và KĐCL GD;
- Vụ GD Trung học;
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: Văn thư, Vụ ĐH&SĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bành Tiến Long

 

Phụ lục số 1:

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
(Kèm theo công văn số: 2393/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 23/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

Ảnh

4 x 6

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007

1. Họ, chữ lót và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

 

………………………………………………………………nữ ghi 1, nam ghi 0)       Giới

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0  vào ô đầu)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngày

 

tháng

 

năm

3. Nơi sinh (Ghi xã, phường, huyện, tỉnh, thành phố)…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Năm tốt nghiệp THPT.................................... Xếp loại tốt nghiệp…………………………..

5. Năm đạt giải:...........................

6. Môn đạt giải, loại giải, huy chương

 

 

 

 

                                  Môn đạt giải                          Loại giải, loại huy chương

7. Đăng ký tuyển thẳng vào trường, mã ngành (Ghi tên trường vào đường kẻ chấm, ghi ký hiệu trường, mã ngành vào ô)

 

 

 

  Mã ngành

 

 

 

Tên trường……………………… Ký hiệu

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi biết rằng, nếu qua kiểm tra mà phát hiện những điểm man khai thì kết quả tuyển thẳng của tôi có thể không được công nhận và tôi phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả.

Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào:………………………………………………………

……………………………………………………………….. Điện thoại (nếu có):………….…

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường…………………………đã khai đúng sự thật.

Ngày………tháng………năm 2007

                                     Hiệu trưởng

                               (Ký tên, đóng dấu)

Ngày………tháng………năm 2007

Chữ ký thí sinh

 

Phụ lục 2:

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
(Kèm theo công văn số 2393/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 23/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

 

Ảnh

4 x 6

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007

1. Họ, chữ lót và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

 

…………………………………………….……………… (nữ ghi 1, nam ghi 0)       Giới

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0  vào ô đầu)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngày

 

tháng

 

năm

3. Nơi sinh (Ghi xã, phường, huyện, tỉnh, thành phố)…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Môn đạt giải, loại giải, huy chương

 

 

 

 

                                  Môn đạt giải                          Loại giải, loại huy chương

5. Trường đăng ký dự thi đại học…………………………….… Ký hiệu

 

 

 

(Ghi tên trường vào đường kẻ chấm, ghi ký hiệu trường vào ô)

6. Trường đăng ký ưu tiên xét tuyển (Ghi tên trường vào đường kẻ chấm, ghi ký hiệu, mã ngành vào ô)

Tên trường…………..…………… Ký hiệu

 

 

 

Mã ngành

 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi biết rằng, nếu qua kiểm tra mà phát hiện những điểm man khai thì kết quả tuyển thẳng của tôi có thể không được công nhận và tôi phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả.

Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào?………………………………………………………

………………………………………………………….. Điện thoại (nếu có):……………….…

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường…………………………đã khai đúng sự thật.

Ngày………tháng………năm 2007

                                         Hiệu trưởng

                                    (Ký tên, đóng dấu)

Ngày………tháng………năm 2007

Chữ ký thí sinh


Phụ lục 3:

MẨU DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA, QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
(Kèm theo công văn số 2393/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 23/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…………, ngày   tháng   năm 2007

 

KÍNH GỬI: TRƯỜNG………………

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA, QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG ĐH, CĐ NĂM 2007

 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

Nữ

Ngày sinh

Năm tốt nghiệp THPT

Xếp loại tốt nghiệp

Đăng ký tuyển thẳng

Năm đạt giải

Môn đạt giải

Loại giải, huy chương

GHI CHÚ

Ký hiệu trường

Mã ngành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

01

Nguyễn Thị Hồng Ngát

X

15/12/89

2007

Giỏi

BKA

101

2006

Toán học

HC vàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 4:

MẨU DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA, QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
(Kèm theo công văn số 2393/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 23/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…………, ngày   tháng   năm 2007

 

KÍNH GỬI: TRƯỜNG………………

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA, QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐH, CĐ NĂM 2007

 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

Nữ

Ngày sinh

Trường đăng ký dự thi ĐH

Trường đăng ký ưu tiên xét tuyển

Môn đạt giải

Loại giải, huy chương

GHI CHÚ

Ký hiệu trường

Mã ngành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

01

Trần Thị Thanh Thảo

X

15/12/89

BKA

XDA

103

Vật lý

Giải nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Danh sách này gửi về trường thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển và trường thí sinh đăng ký dự thi đại học.


Pbụ lục 5:

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2007
 (Kèm theo công văn số 2393/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 23/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trường:……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

………ngày…tháng…năm 2007

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2007

(Cấp cho thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ)

BTS:……….

Mã đơn vị ĐKDT:………

Số phiếu:………

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trường:…………………………………

CHỨNG NHẬN

Thí sinh:…………………………………………………… sinh ngày………………………

Đối tượng:……………………Khu vực………………………Giới…………

Số báo danh:………………………………Khối thi…………………………

 

                                                    Điểm các môn thi (chưa nhân hệ số)

Môn:…………điểm;       Môn:…………điểm;       Môn:………………điểm.

Tổng điểm 3 môn chưa làm tròn:………điểm

Tổng điểm 3 môn đã làm tròn:…………điểm

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2393/BGDĐT-ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2007

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.476

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155