Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2330/TTg-KGVX về việc xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2330/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2330/TTg-KGVX
V/v xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh Hà Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 8214/BCT-KH ngày 15 tháng 9 năm 2008 về việc xin phép đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh Hà Nam và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (công văn số 969/UBND-GDTX ngày 10 tháng 7 năm 2008), Bộ Tài chính (công văn số 8783/BTC-ĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5393/BKH-KHGDTN&MT ngày 24 tháng 7 năm 2008), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 2725/LĐTBXH-KHTC ngày 05 tháng 8 năm 2008), Bộ Xây dựng (công văn số 328/BXD-HĐXD ngày 07 tháng 8 năm 2008), Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 6935/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 04 tháng 8 năm 2008) Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh Hà Nam.

2. Giao Bộ Công Thương chỉ đạo hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại Phủ Lý, tỉnh Hà Nam giai đoạn 1 trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan có liên quan và phê duyệt Dự án theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nếu có vấn đề vướng mắc thì Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- UBND tỉnh Hà Nam;
- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;
- VPCP; BTCN, các PCN, TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCV, KTTH, KTN, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2330/TTg-KGVX về việc xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84