Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2305/BGDĐT-GDTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Công Hinh
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2305/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn tổng kết năm học 2010 -2011 đối với GDTX

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện kế hoạch năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các sở GD&ĐT tổng kết năm học 2010 - 2011 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX), cụ thể như sau :

1. Ngoài những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến GDTX, các sở GD&ĐT căn cứ Chỉ thị số 3399/2010/CT-BGDĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011; Văn bản số 5008/BGDĐT- GDTX ngày 20/8/2010 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDTX và các văn bản chỉ đạo khác của địa phương để đánh giá tổng kết năm học 2010-2011.

2. Sở GD&ĐT xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 gửi về Bộ GD&ĐT. Nội dung báo cáo gồm hai phần:

- Báo cáo tổng hợp (theo mẫu gửi kèm);

- Báo cáo thống kê số liệu (theo các biểu thống kê gửi kèm).

Bộ đề nghị các sở GD&ĐT thực hiện điều tra, tổng hợp đầy đủ, chính xác các số liệu, thông tin theo các mẫu, biểu hướng dẫn (gửi kèm) và cần đọc kỹ mục “Ghi chú” ở phần cuối trang của các biểu mẫu thống kê.

Các báo cáo xin được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ GDTX), số 49 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội và gửi bằng e.mail qua địa chỉ: kieuthibinh@gmail.com. Điện thoại liên hệ số 04 8684194 (gặp bà Kiều Thị Bình, chuyên viên chính, Vụ GDTX).

3. Thời hạn gửi báo cáo về Bộ chậm nhất là ngày 01/6/2011.

Bộ đề nghị các sở GD&ĐT tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo đúng yêu cầu tại công văn này.

*Ghi chú: Bộ gửi kèm số liệu theo tổng điều tra dân số năm 2009 (Tổng cục thống kê cung cấp) để các sở GD&ĐT tham khảo

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDTX

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Nguyễn Công Hinh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2305/BGDĐT-GDTX ngày 22/04/2011 về hướng dẫn tổng kết năm học 2010 -2011 đối với Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.379

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196