Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 230/BGDĐT-KHCNMT năm 2015 thực hiện Nghị định 99/2014/NĐ-CP về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 230/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 16/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 230/BGDĐT-KHCNMT
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Các sở giáo dục đại học

Ngày 25 tháng 10 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2014. Việc ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Nhà nước tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các t chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát trin khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học trong việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị mình.

Để thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngay trong năm 2015, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

1. Xây dựng và ban hành các văn bản, quy định của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Dành tối thiểu 5 % từ nguồn thu hp pháp của cơ sở giáo dục đại học để đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học; ưu tiên triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

3. Dành tối thiểu 3 % từ nguồn thu học phí của cơ sở giáo dục đại học để cho sinh viên và người học hoạt động nghiên cứu khoa học.

4. Xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ giảng viên nghiên cứu khoa học, trình cấp có thm quyền phê duyệt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
-
Lưu: VT, KHCNMT.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 230/BGDĐT-KHCNMT năm 2015 thực hiện Nghị định 99/2014/NĐ-CP về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.027

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196