Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2282/BGDĐT-GDĐH báo cáo rà soát tổ chức đào tạo từ xa trình độ cao đẳng, đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2282/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 08/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2282/BGDĐT-GDĐH
V/v: Báo cáo rà soát tổ chức đào tạo từ xa trình độ CĐ, ĐH

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi: Các cơ sở đã được phép đào tạo từ xa trình độ cao đẳng, đại học.

Để triển khai xây dựng Đề án phát triển đào tạo từ xa theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” đồng thời đánh giá các điều bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành khảo sát, thống kê đánh giá hoạt động tổ chức đào tạo từ xa của các cơ sở đào tạo đã được giao nhiệm vụ đào tạo từ xa trình độ cao đẳng, đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi mẫu báo cáo và đề nghị các cơ sở đã được giao nhiệm vụ đào tạo từ xa thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động tổ chức đào tạo từ xa trình độ đại học, cao đẳng của Trường trong 5 năm gần đây (từ năm 2008 đến năm 2012).

2. Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo số liệu theo mẫu phụ lục gửi kèm.

3. Báo cáo của Trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) bằng văn bản và email: pthung@moet.edu.vn trước ngày 22/4/2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để Trường biết và tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2282/BGDĐT-GDĐH báo cáo rà soát tổ chức đào tạo từ xa trình độ cao đẳng, đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41