Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2257/VPCP-KGVX về nghiên cứu hỗ trợ thích hợp cho học sinh ở vùng khó khăn lương thực hoặc ở trường dân tộc nội, bán trú do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2257/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 05/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2257/VPCP-KGVX
V/v: nghiên cứu cách hỗ trợ thích hợp cho học sinh ở vùng khó khăn lương thực hoặc ở các trường dân tộc nội trú, bán trú

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Dân tộc.

 

Để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho học sinh ở vùng khó khăn lương thực và ở các trường dân tộc nội trú, bán trú, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài Chính chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về phương thức hỗ trợ thích hợp (cấp gạo hoặc cấp tiền; cấp cho nhà trường hoặc cho học sinh) ở những nơi có khó khăn về lương thực hoặc tất cả các trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú.

Báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2012 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan: TP, LĐTBXH, UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
 các Vụ: KTTH, PL, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3); TD. 31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2257/VPCP-KGVX về nghiên cứu hỗ trợ thích hợp cho học sinh ở vùng khó khăn lương thực hoặc ở trường dân tộc nội, bán trú do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.078

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135