Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2254/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2254/BGDĐT-VP
V/v: Bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh khảo sát lớp 5 năm học 2010-2011

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện công văn số 2225/BGDĐT-GDTH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20 tháng 4 năm 2011 về việc Hướng dẫn tổ chức khảo sát học sinh lớp 5 năm học 2010-2011, Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức đợt bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh triển khai khảo sát kết quả học tập môn Toán, Tiếng Việt của học sinh lớp 5 năm học 2010-2011. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần, số lượng tham gia

- Mỗi tỉnh thành lập một đoàn cốt cán cấp tỉnh gồm 03 thành viên:

+ Trưởng đoàn: Một đ/c Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Lãnh đạo Phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo: 1 người.

+ Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo: 1 người

- Danh sách đội ngũ cốt cán cấp tỉnh được gửi bằng văn bản cho Ban Tổ chức tại các lớp tập huấn. Các ông (bà) cốt cán cấp tỉnh sẽ trực tiếp làm giảng viên tập huấn cho khảo sát viên và đại diện Tổ thực hiện khảo sát các huyện tại địa phương.

2. Thời gian, địa điểm bồi dưỡng

2.1. Tại TP. Hồ Chí Minh:

Lớp tập huấn dành cho 32 tỉnh phía Nam (từ TP. Đà Nẵng trở vào).

- Thời gian: 01 ngày (ngày 26/4/2011), khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 26/4/2011.

- Địa điểm: Khách sạn Caesar, số 34-36 đường An Dương Vương, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

- Ban Tổ chức đặt phòng nghỉ cho đại biểu trong thời gian tập huấn và đón tiếp đại biểu tại khách sạn từ 14 giờ ngày 25/4/2011.

2.2. Tại TP. Hà Nội:

Lớp tập huấn dành cho 31 tỉnh phía Bắc (từ Thừa Thiên- Huế trở ra)

- Thời gian: 01 ngày (ngày 28/4/2011), khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 28/4/2011.

- Địa điểm: Khách sạn La Thành, số 218 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Ban Tổ chức đặt phòng nghỉ cho đại biểu trong thời gian tập huấn và đón tiếp đại biểu tại khách sạn từ 14 giờ ngày 27/4/2011.

3. Kinh phí tập huấn

Ban tổ chức thanh toán chi phí phòng nghỉ tại khách sạn, hỗ trợ tiền ăn trong các ngày tập huấn, tiền phương tiện đi lại cho các đại biểu tham dự tập huấn theo quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Tài liệu: Ban Tổ chức cung cấp đủ tài liệu Hướng dẫn khảo sát cho các đại biểu tham dự và cho lớp tập huấn khảo sát viên, đại diện Tổ thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương.

Các thông tin liên quan đến cuộc tập huấn cần liên hệ với Văn phòng Ban quản lý SEQAP theo số ĐT: 04 39747927, 0904216555. Điều phối viên-Nguyễn Thanh Thủy.

Nhận được công văn này, đề nghị Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo, cử người tham gia tập huấn đầy đủ và đúng thành phần quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c)
- Lưu VT.Vụ GDTH, SEQAP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2254/BGDĐT-VP ngày 20/04/2011 về bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh khảo sát lớp 5 năm học 2010-2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.302

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198