Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2241/VPCP-QHQT ủy quyền ký Thỏa thuận về giáo dục với Niu Zi-lân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2241/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 05/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2241/VPCP-QHQT
V/v : Ủy quyền ký Thỏa thuận về giáo dục với Niu Zi-lân

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 1907/BGDĐT-HTQT ngày 03 tháng 4 năm 2012) về ủy quyền ký Thỏa thuận hợp tác giáo dục với Niu Zi-lân giai đoạn 2011 - 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kiến nghị nêu trong báo cáo trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Thỏa thuận trên với đại diện Chính phủ Niu Zi-lân và chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện Thỏa thuận.

3. Bộ Ngoại giao làm các thủ tục ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
 các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). A 13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2241/VPCP-QHQT ủy quyền ký Thỏa thuận về giáo dục với Niu Zi-lân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.786
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70