Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 220/KTKĐCLGD báo cáo công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Số hiệu: 220/KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Người ký: Phạm Xuân Thanh
Ngày ban hành: 31/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 220/KTKĐCLGD
V/v Báo cáo công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện kế hoạch công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2009 – 2010, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đề nghị các sở GD&ĐT thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện hoạt động tự đánh giá và hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo nội dung Công văn số 5788/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/7/2009 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2009-2010.

2. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ GD&ĐT (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) về các trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá được chấp nhận đánh giá ngoài, kế hoạch đánh giá ngoài và thông báo công khai, kịp thời các kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trên Website của sở GD&ĐT theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 18, Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Báo cáo số lượng cán bộ đã được tham gia tập huấn đánh giá ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; một số thông tin chung về cơ sở dữ liệu; số lượng các cơ sở giáo dục phổ thông đã được đánh giá ngoài và những đơn vị đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo từng cấp độ (nếu có).

4. Thời gian nộp báo cáo về Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD:

- Đợt 1: Số liệu trong báo cáo cập nhật đến ngày 31/3/2010, gửi về Cục trước ngày 15/4/2010.

- Đợt 2: Số liệu trong báo cáo cập nhật đến ngày 30/6/2010, gửi về Cục trước ngày 31/7/2010.

Các đơn vị gửi số liệu báo cáo (theo mẫu) và kế hoạch đánh giá ngoài qua đường bưu điện, địa chỉ: Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông, Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD, 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội; đồng thời gửi theo địa chỉ email: phongkdclgdpt@moet.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin, liên hệ với Phòng Kiểm định CLGD phổ thông, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo số điện thoại: (04)38.683.361 hoặc ông Nguyễn Thái Sơn, Chuyên viên Phòng Kiểm định CLGD phổ thông, ĐTDD: 0906.123.645.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- CT. Nguyễn An Ninh (để báo cáo);
- Lưu: Cục KTKĐCLGD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Xuân Thanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 220/KTKĐCLGD báo cáo công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.295
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13