Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 21/BGDĐT-KHTC năm 2017 nhắc báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 21/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 04/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/BGDĐT-KHTC
V/v nhắc báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 (Thông tư 09) về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân, Bộ giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn số 5496/BGDĐT-KHTC ngày 8 tháng 11 năm 2016 về việc báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai đối với các trường đại học, cao đẳng năm học 2015-2016 và kế hoạch thực hiện năm 2016-2017, đến nay Bộ vẫn chưa nhận được báo cáo của một số đơn vị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện báo cáo theo quy định tại Thông tư 09 và mẫu tổng hợp (gửi kèm).

Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 15/01/2017.

Địa chỉ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số 35 - Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đồng thời gửi qua địa chỉ email: dtvan@moet.edu.vn

Chi tiết liên hệ: Đ/c Đỗ Thị Vân, ĐT: 04.3869.4075.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT,
KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2015-2016
(Kèm theo công văn số 21/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Hình thức công khai (Tại trường/trên web): ………………………………………………………

- Địa chỉ web: …………………………………………………………………………………………..

- Thông tin người lập biểu: Điện thoại: …………………… Email: ………………………………….

STT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

1

S ngành trường đang đào tạo

Ngành

 

2

Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

 

3

Diện tích đất của trường

Ha

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

 

4.1

Diện tích giảng đường/phòng học

m2

 

4.2

Diện tích thư viện

m2

 

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

m2

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu hợp đồng dài hạn

Người

 

6.1

Giáo sư

Người

 

6.2

Phó giáo sư

Người

 

6.3

Tiến sỹ

Người

 

6.4

Thạc sỹ

Người

 

6.5

Chuyên khoa Y cấp I, II

Người

 

6.6

Đại học

Người

 

6.7

Cao đẳng

Người

 

6.8

Trình độ khác

Người

 

7

Tng s sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

 

7.1

Nghiên cứu sinh

Người

 

7.2

Học viên cao học

Người

 

7.3

Chuyên khoa Y cấp II

Người

 

7.5

Chuyên khoa Y cp I

Người

 

7.4

Đại học

Người

 

7.6

Cao đng

Người

 

7.7

Trung cấp chuyên nghiệp

Người

 

8

Tỷ lệ giảng viên hữu từ thạc sỹ trở lên

%

 

9

Tng thu năm 2015

Tỷ đồng

 

9.1

Từ ngân sách nhà nước

Tỷ đồng

 

9.2

Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

 

9.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

 

9.4

Từ nguồn khác

Tỷ đồng

 

Lưu ý: Trình độ tiến sỹ của giáo sư và phó giáo sư không ghi vào mục 6.3 nữa, nếu ghi sẽ bị trùng

 

 

…, ngày ... tháng ... năm 2014
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 21/BGDĐT-KHTC năm 2017 nhắc báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


598

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81