Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1969/LĐTBXH-VP thông báo kết quả sơ duyệt của Hội đồng Bộ xét đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1969/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 16/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1969/LĐTBXH-VP
V/v thông báo kết quả sơ duyệt của Hội đồng Bộ xét đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2010

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Các Trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm thuộc Bộ

Ngày 16 tháng 6 năm 2010 Hội đồng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã họp xét duyệt hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 03 cá nhân thuộc Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh và Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Căn cứ vào thành tích của các cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm 2 Mục II của Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân năm 2010 của Bộ đã thống nhất ghi nhận những thành tích của 03 cá nhân trên đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng và ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung và biểu quyết 11/11 (100%) đề nghị trình Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho:

1. Tiến sỹ Nguyễn Xuân Mai, Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh;

2. Thạc sỹ Trần Văn Khiêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

3. Tiến sỹ Hà Xuân Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Để đảm bảo đúng quy trình trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Nhà nước xét, Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ yêu cầu Hội đồng cơ sở của 02 trường và Thủ trưởng các trường liên quan cho ý kiến về kết quả sơ duyệt trên (bằng văn bản) và gửi về Văn phòng Bộ (qua phòng Tuyên truyền - Thi đua trước ngày 21/6/2010, Fax: 0438248036) để tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng Nhà nước xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm thông tin (trang điện tử của Bộ);
- Tổng cục Dạy nghề;
- Lưu: VT, TT-TĐ (VP Bộ).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đào Hồng Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1969/LĐTBXH-VP thông báo kết quả sơ duyệt của Hội đồng Bộ xét đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.126
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70