Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1583/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1583/BGDĐT-GDTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 07/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn 1583/BGDĐT-GDTC về phòng chống Covid-19 trong trường học.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương và nhà trường thực hiện một số nội dung sau:

- Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học;

Tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà;

- Không áp dụng giãn cách trong lớp học, hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người;

- Được sử dụng điều hòa trong lớp học; cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng;

- Tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng/lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Công văn 1583/BGDĐT-GDTD ban hành ngày 07/5/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583/BGDĐT-GDTC
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Đại học, Học viện; Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung cấp Sư phạm;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện ch đạo của Ban Ch đạo Quốc gia phòng, chng dịch COVID-19 tại cuộc họp ngày 06/5/2020; trước tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện cơ bản đưc kim soát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đã gim (21 ngày qua Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng); trên cơ s ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế, tiếp theo Công văn s 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 v việc hướng dn việc bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương và nhà trường thực hiện một s nội dung sau:

- Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tm chn giọt bn cá nhân trong lớp học; không bt buộc đeo khu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trưc khi vào lp, trong giờ ra chơi, khi ra khi lp và trên đường về nhà;

- Không áp dụng giãn cách trong lp học. Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lp học với nhau và chỗ đông người;

- Được sử dụng điu hòa trong lp học; cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng; tăng cường thc hiện lau kh khun b mặt, vệ sinh phòng/lp học, nhà v sinh và các bin pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương và nhà trường nghiêm túc ch đạo và thực hiện các nội dung hướng dn nêu trên; chu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thuộc trách nhiệm qun lý và báo cáo kịp thời v Ban Ch đạo phòng, chống dịch bnh COVID-19 ca Bộ Giáo dục và Đào tạo qua thư điện tử: bcd_ncov@moet.gov.vn; điện thoại: 078.678.3535.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
ng Chính ph (để b/c);
- PTTgCP
Đc Đam (để b/c);
- V
ăn phòng Chính ph (để b/c);
- Ban Ch đạo Quc gia (để b/c);
- Bộ trưởng
, Trưởng Ban Ch đo (để b/c);
- UBND các tỉnh/Tp trực thuộc TƯ (để p/h c/đ);
- B
Y tế (để p/h ch đo):
- C
ác thành viên Ban Ch đạo (để t/h);
- Cổng thông tin điện t của B GDĐT;
- Lưu: VT
, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1583/BGDDT-GDTC
Re: Implementation of measures for prevention and control of Covid-19 at school

Hanoi, May 07, 2020

 

To:

- Provincial Departments of Education and Training;
- Universities, academies; pedagogy universities and colleges;
- Affiliates of the Ministry of Education and Training.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1583/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.700

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62