Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1548/GD-ĐT-KHTC về miễn học phí cơ sở vật chất cho học sinh dân tộc Chăm, Khơ me do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1548/GD-ĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Song Đức
Ngày ban hành: 13/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1548/GD-ĐT-KHTC
V/v Miễn học phí CSVC cho học sinh dân tộc Chăm, Khơ me.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Quận Huyện.
- Hiệu trưởng các trường THPT.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Thực hiện chương trình hành động số 10-NQ/TU ngày 18/4/2003 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, văn bản số 218-CV/DV ngày 08/8/2003 của Ban Dân vận Thành ủy, văn bản số 2080/VP-VX ngày 19/8/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai chương trình hành động số 10-NQ/TU. Tiếp theo văn bản số 44/GDĐT/ST ngày 25/8/2003, Sở Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn về việc miễn học phí, tiền cơ sở vật chất cho học sinh dân tộc Chăm, Khơ me đang học tại các trường từ Mầm non đến Trung học phổ thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối tượng được miễn học phí, tiền cơ sở vật chất: Toàn bộ học sinh từ Mẫu giáo đến Trung học phổ thông dân tộc Chăm, Khơ me đang học tại các trường trên địa bàn thành phố.

2. Quy trình thủ tục:

+ Đầu năm học, các cơ sở Giáo dục - Đào tạo phải triển khai chế độ miễn học phí, tiền cơ sở vật chất cho học sinh dân tộc Chăm, Khơ me; hướng dẫn cấp phát mẫu đơn đề nghị miễn học phí, cơ sở vật chất đến từng học sinh; tổ chức xét, thực hiện miễn theo quy định.

+ Học sinh chỉ làm đơn đề nghị miễn học phí, CSVC một lần vào đầu năm học mới để được xét miễn cho cả năm học. Đơn có xác nhận của UBND phường - xã và ý kiến của giáo viên chủ nhiệm là đủ thủ tục để Hiệu trưởng phê duyệt được miễn.

(theo mẫu đơn đính kèm)

3. Chế độ báo cáo:

Các Phòng Giáo dục - Đào tạo Quận Huyện, đơn vị trực thuộc báo cáo về Sở Giáo dục - Đào tạo (Phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30 tháng 10 hằng năm. Riêng năm 2003 báo cáo về Sở Giáo dục - Đào tạo trước 10 tháng 12.

Các cơ sở Giáo dục - Đào tạo báo cáo về cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp (Phòng Giáo dục - Đào tạo Quận - Huyện, Sở Giáo dục - Đào tạo) trước ngày 15 tháng 10 hằng năm. Riêng năm 2003 báo cáo trước ngày 25 tháng 11.

Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt thông báo này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- VP. Thành ủy, UBND/TP "để báo cáo"
- Ban Dân vận Thành ủy "để báo cáo"
- Sở Tài chính - Vật giá/TP "để hỗ trợ"
- UBND các Quận Huyện "để hỗ trợ"
- P.TC-KH-ĐT Quận Huyện "để hỗ trợ"
- Các phòng Ban Sở GD-ĐT.
- Lưu.

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Trương Song Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1548/GD-ĐT-KHTC ngày 13/11/2003 về miễn học phí cơ sở vật chất cho học sinh dân tộc Chăm, Khơ me do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248