Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1547/BGDĐT-GDTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Công Hinh
Ngày ban hành: 22/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1547/BGDĐT-GDTX
V/v gửi tư liệu chuẩn bị Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng Xã hội học tập

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Các ông (bà) giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Ngày 27 tháng 9 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 6136/BGDĐT-GDTX gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn tổ chức tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010", nội dung công văn có yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thu thập, gửi các tư liệu, ấn phẩm, kết quả triển khai thực hiện Đề án, bao gồm: hình ảnh về các lớp học, các hoạt động liên quan đến việc xây dựng xã hội học tập ở địa phương; các tư liệu, học liệu đã được biên soạn hoặc sưu tầm; các sản phẩm do người dân làm được thông qua việc tham gia các hoạt động giáo dục ở trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng.

Cho đến nay Bộ mới nhận được tư liệu của một số tỉnh. Để kịp cho việc chuẩn bị trưng bày tại Hội nghị tổng kết vào cuối tháng 4/2011, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương gửi các tư liệu về Bộ (qua Vụ Giáo dục thường xuyên), số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 31/3/2011.

(Địa chỉ liên hệ: ông Trần Đình Quân, chuyên viên Vụ GDTX, điện thoại: 04.38681405 / 0902101919).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Nguyễn Công Hinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1547/BGDĐT-GDTX ngày 22/03/2011 về gửi tư liệu chuẩn bị Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng Xã hội học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.786

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!