Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1495/BGDĐT-CTHSSV về việc tổ chức đợt cao điểm về phòng, chống ma túy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1495/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 01/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1495/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Tổ chức đợt cao điểm về phòng, chống ma túy

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Thực hiện công văn số 816/TTg-KGVX ngày 28/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm về phòng chống ma túy, hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy, “Ngày quốc tế phòng chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy – 26/6”, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đợt cao điểm về phòng chống ma túy trong trường học từ ngày 01/6/2009 đến ngày 30/09/2009, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa. Gắn kết nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng chống ma túy trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục.

2. Phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong học sinh, sinh viên; tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin của học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo và nhân dân có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy của nhà trường.

3. Tổ chức khám sức khỏe khi tuyển sinh, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên; kiểm tra, xét nghiệm ngẫu nhiên việc sử dụng ma túy và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với học sinh, sinh viên nhằm rà soát, phát hiện học sinh, sinh viên sử dụng trái phép chất ma túy.

4. Tổ chức cho học sinh, sinh viên, tập thể, đơn vị ký cam kết và giao ước thi đua không liên quan đến tệ nạn ma túy và tích cực phòng chống ma túy vào đầu năm học 2009 – 2010.

5. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình để quản lý học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè; Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo tham gia thường xuyên vào các hoạt động câu lạc bộ, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma túy.

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm phòng chống ma túy trong trường học gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 5/10/2009.

Điện thoại liên hệ: 04.38694916, 0912069880, email: nnhuy@moet.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cơ quan thường trực PCMT (để b/c);
- Các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1495/BGDĐT-CTHSSV về việc tổ chức đợt cao điểm về phòng, chống ma túy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


897
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118