Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1485/BGDĐT-VP triệu tập đại biểu dự Hội nghị giao ban Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1485/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 26/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1485/BGDĐT-VP
V/v triệu tập đại biểu dự Hội nghị giao ban CVP Sở GD&ĐT năm 2010

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chương trình công tác, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2010. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2009 -2010 và triển khai công tác chuẩn bị xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 – 2011.

1. Thời gian: 1 ngày, thứ Bảy, ngày 10/4/2010 (chương trình Hội nghị kèm theo).

2. Địa điểm: Tại Khách sạn Cao Su, số 108 đường Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Nội dung:

a. Nội dung Hội nghị:

- Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 và góp ý dự thảo Kế hoạch thời gian năm học 2010 – 2011;

- Góp ý dự thảo đề cương Báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010 (kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2009 – 2010) và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 – 2011;

b. Nội dung tập huấn công tác văn phòng:

- Công tác thi đua-khen thưởng;

- Công tác hành chính.

c. Khen thưởng công tác văn phòng:

- Tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng năm học 2009 – 2010;

- Gặp mặt các đồng chí nguyên là Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, trong năm học 2009 – 2010.

4. Chủ trì Hội nghị:

PGS. TS. Trần Quang Quý – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thành phần tham dự Hội nghị:

a. Đại biểu:

- Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 1 cán bộ phụ trách công tác thi đua-khen thưởng; 1 cán bộ phụ trách công tác hành chính – tổng hợp (mỗi Sở gồm 3 đại biểu).

b. Khách mời:

- Đại diện Lãnh đạo UBND và một số ban, ngành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ;

- Một số Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đại diện) các tỉnh phía Nam;

- Các ông, bà nguyên là Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác trong năm học 2009 – 2010;

- Đại diện Lãnh đạo 1 số cơ sở giáo dục và đào tạo đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

6. Một số công tác chuẩn bị:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo đăng ký danh sách đại biểu tham dự Hội nghị, Chánh Văn phòng Sở đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác trong năm học 2009 – 2010 (nếu có). Danh sách đăng ký đại biểu gửi về Ban tổ chức trước ngày 01/4/2010 (theo mẫu đính kèm); Danh sách đăng ký gửi qua bưu điện hoặc qua địa chỉ e-mail vanphong.bo@moet.edu.vn hay số fax: 043 869 4085.

- Kinh phí đi lại, ăn, ở và các chế độ khác trong thời gian diễn ra Hội nghị của đại biểu do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động chi trả, thanh toán theo quy định.

- Để thuận tiện trong việc bố trí phương tiện đi lại, nơi ăn, ở cho các đại biểu trong thời gian tổ chức Hội nghị, các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động ien hệ với Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu để được hướng dẫn chi tiết; Địa chỉ ien hệ: đồng chí Khuất Cao Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Sở:

Điện thoại văn phòng: 064 354 2142 – Di động: 091 317 2016;      

Email: vanphong.sobariavungtau@moet.edu.vn – Fax: 064 385 8136./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Thành viên BTC (để t/h);
 - Lưu VT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điện thoại: CQ: 043 869 4888; Email: txthao@moet.edu.vn

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO - NĂM 2010
(Kèm theo văn bản số 1485/BGDĐT ngày 26/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Danh sách đại biểu:

TT

Họ và tên

Nam/nữ

Chức vụ

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Thông tin các ông, bà nguyên là Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo:

TT

Họ và tên

Nam/nữ

Chức vụ hiện nay

Ngày, tháng nghỉ hưu hoặc chuyển công tác

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . , ngày . . . tháng. . . . năm 2010

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên và đóng dấu)

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GIAO BAN CHÁNH VĂN PHÒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – NĂM 2010

- Thời gian: Ngày 10/4/2010;

- Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 10/4/2010: Hội nghị giao ban

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

7:30 - 8:00

Văn nghệ chào mừng

Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu

8:00 - 8:10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

TP HC Tạ Xuân Thảo

8:10 - 8:20

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Thứ trưởng Trần Quang Quý

8:20 - 8:30

Phát biểu chào mừng của Sở GD&ĐT

 Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu

8:30 - 9:10

Trình bày dự thảo kế hoạch thời gian năm học 2010-2011; dự thảo đề cương Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010

Phó CVP Chử Đức Nhã

9:10 - 10:00

Thảo luận

Thứ trưởng Trần Quang Quý

10:00 - 10:15

Nghỉ giải lao

 

10:15 - 11:00

Thảo luận

Thứ trưởng Trần Quang Quý

11:00 - 11:15

Khen thưởng công tác Văn phòng

Phó CVP Nguyễn Hải Long

11:15 - 11:30

Gặp mặt các đ/c CVP đã nghỉ chế độ và chuyển công tác khác

Phó CVP Nguyễn Hải Long

11:30 - 11:45

Phát biểu kết luận của lãnh đạo Bộ

Thứ trưởng Trần Quang Quý

11:45 - 14:00

Nghỉ trưa

 

 

Chiều 10/4/2009 : Tập huấn công tác Văn phòng

14:00 - 15:30

Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng

TP TĐ-KT Nguyễn Thành Tuấn

15:30- 15:50

Nghỉ giải lao

 

15:50-17:00

Tập huấn công tác hành chính

TP Hành chính

Tạ Xuân Thảo

17:00-17:30

Phát biểu bế mạc Hội nghị

Thứ trưởng Trần Quang Quý

 

BAN TỔ CHỨC

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1485/BGDĐT-VP triệu tập đại biểu dự Hội nghị giao ban Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.255
DMCA.com Protection Status

IP: 107.20.10.203