Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1439/BGDĐT-GDTX gửi Bản thuyết minh thiết bị dạy học tự làm chương trình giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1439/BGDĐT-GDTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Công Hinh
Ngày ban hành: 15/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/BGDĐT-GDTX
V/v gửi Bản thuyết minh thiết bị dạy học tự làm các chương trình GDTX

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện nhiệm vụ giai đoạn I của Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương biên soạn tài liệu hướng dẫn tự làm thiết bị dạy học (TBDH) trong các Chương trình GDTX cấp THCS, Chương trình GDTX cấp THPT, Chương trình Xóa mù chữ và Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Để tài liệu phản ánh tính thực tiễn cao đồng thời phổ biến được kinh nghiệm của các địa phương và đáp ứng được yêu cầu sử dụng rộng rãi sau này, Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tuyển chọn giới thiệu các TBDH tự làm có chất lượng của giáo viên, cán bộ, viên chức làm công tác thiết bị trong các trung tâm GDTX, giáo viên dạy xóa mù chữ. TBDH tự làm gồm các TBDH tự làm mới hoặc cải tiến các TBDH hiện có từ các nguyên vật liệu sẵn có, dễ kiếm, rẻ tiền ở địa phương.

Mỗi sở giáo dục và đào tạo tuyển chọn đảm bảo mỗi môn học thuộc các chương trình nói trên có ít nhất 01 TBDH tự làm có chất lượng tốt và hiệu quả trong dạy học, gửi bản thuyết minh các TBDH tự làm (theo mẫu đính kèm) về Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng đường công văn về Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (trước 15/4/2012) và gửi file theo địa chỉ thư điện tử: ktbinh@moet.edu.vn hoặc dttnguyen@moet.edu.vn (trước 05/4/2012).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện và gửi về địa chỉ trên theo đúng thời gian đã định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để th/hiện);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);
- Lưu VT, GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Nguyễn Công Hinh

 

MẪU BẢN THUYẾT MINH

(Kèm theo công văn số 1439/BGDĐT-GDTX ngày 15/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BẢN THUYẾT MINH THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM

 

Tên thiết bị dạy học tự làm: ......................................................................................

Tên tác giả (nhóm tác giả): .......................................................................................

Nhiệm vụ đang đảm nhận (Cán bộ, giáo viên, viên chức thiết bị, học viên, v.v...): ..............

Đơn vị: .................................................................... Tỉnh/thành phố:.......................

I/ Thông tin chung

(Nêu rõ lý do tự làm TBDH này; TBDH làm mới hay cải tiến TBDH đã có? Đã cải tiến như thế nào, đã được công bố hay chưa? Công bố ở đâu? Hình thức công bố: đăng trên tạp chí, ở Hội thi, Triển lãm, ... Công bố vào thời gian nào?; ...)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

II/ Công dụng, chức năng, vai trò của TBDH tự làm:

(Dùng để dạy bài nào, nội dung nào trong chương trình môn học; để minh họa, kiểm chứng, mô tả, ...; đã giúp ích gì cho việc nâng cao chất lượng dạy học? ...)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

III/ Quy trình thiết kế TBDH tự làm

1. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động

(Nguyên tắc cấu tạo và sử dụng/hoạt động của TBDH; những yêu cầu kỹ thuật của các chi tiết/linh kiện của TBDH; ...)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Nguyên vật liệu (Liệt kê các nguyên vật liệu, số lượng các chi tiết)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Cách làm

(Nêu chi tiết cách làm, có thể có hình vẽ minh họa)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

IV/ Hướng dẫn sử dụng

(Nêu các bước tiến hành)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

V/ Những điểm cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

Người viết thuyết minh

(Họ và tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1439/BGDĐT-GDTX gửi Bản thuyết minh thiết bị dạy học tự làm chương trình giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.127
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5