Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1404/GDĐT-KTKĐCLGD năm 2020 về tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1404/GDĐT-KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 18/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/GDĐT-KTKĐCLGD
Về tuyển sinh o lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2020 - 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường trung học phổ th
ông ngoài công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2020 - 2021 như sau:

I. PHƯƠNG THỨC TUYN SINH

Thực hiện theo phương thức xét tuyển, không t chức thi tuyển hoặc kiểm tra trình độ dưới bất cứ hình thức nào.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIU KIỆN XÉT TUYN

Những học sinh đang học tại các trường trung học cơ s hoặc các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; các cơ sở Giáo dục thưng xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh, thành khác (ưu tiên nhận học sinh tt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố H Chí Minh) có hồ sơ hp lệ và có đủ các điều kiện sau đây được dự xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông các trường ngoài công lập:

1. Tốt nghiệp trung học cơ sở.

2. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

- Đi với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cp học ở độ tuổi cao hơn tui quy định thì tui vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn c vào tuổi của năm tt nghiệp cp học trước.

- Học sinh là người dân tộc thiểu s, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có tho cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

III. H XÉT TUYN

Học sinh có nguyện vọng học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập nào s nộp hồ sơ xét tuyển tại trường trung học phổ thông ngoài công lập đó. H sơ xét tuyển bao gồm:

1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường);

2. Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);

3. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) trong năm dự tuyn do Hiệu trưởng trường trung học cơ sở hoặc Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Giám đc cơ sở giáo dục thường xuyên cấp;

4. Bản sao khai sinh hợp lệ;

5. Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

IV. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Mỗi trường trung học phổ thông thành lập Hội đồng tuyển sinh gồm:

- Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưng.

- Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng.

- Thư ký: chọn từ Thư ký Hội đồng trường hoặc các tổ trưng chuyên môn.

- Ủy viên: Chủ tịch công đoàn cơ sở, trợ lý thanh niên và chọn trong các tổ trưng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn học có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tốt và có tinh thần trách nhiệm cao.

Các trường trung hc phổ thông gửi công văn đề nghị danh sách Hội đồng tuyển sinh về Phòng Tổ chức Cán b - Sở Giáo dục và Đào tạo để Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết đnh công nhn Hi đồng tuyển sinh của từng trường.

V. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

+ Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển.

+ Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào hồ sơ xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và căn cứ vào điểm xét tuyển, điểm ưu tiên (nếu có) để xác định lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

+ Hội đồng tuyển sinh của trường lập danh sách học sinh trúng tuyển gửi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục duyệt danh sách và cấp mã số học sinh.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN

Trước ngày 05.6.2020

- Các trường gửi danh sách đề nghị Hội đồng tuyển sinh về Phòng Tổ chức Cán bộ

Trường trung học phổ thông

Trước ngày 03.9.2020

- Các trường gửi danh sách học sinh trúng tuyển t 1) vào trường (2 bản - theo mẫu) kèm đĩa CD về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường trung học phổ thông

Trước ngày 30.9.2020

- Các trường gửi danh sách học sinh trúng tuyển (đợt 2) vào trường (2 bản - theo mẫu) kèm đĩa CD về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trường trung học phổ thông

Lưu ý:

- Tuyệt đối không nhận thêm học sinh mới sau đợt 2 (Riêng trường hợp chuyển trường thì thực hiện theo quy định hiện hành).

- Tuyệt đối không nhận học sinh không đủ điều kiện xét tuyển hoặc hồ sơ không hợp lệ theo quy định ở mục II và mục III của văn bản này.

- Trường phải chịu trách nhiệm về điều kiện xét tuyển và hồ sơ hợp lệ của hai diện nêu trên trước S Giáo dục và Đào tạo và phụ huynh học sinh.

- Danh sách học sinh chia làm hai diện (diện tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh; diện tốt nghiệp trung học cơ sở tại các tỉnh, thành khác).

- Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường lập danh sách học sinh dự thi dựa theo mã số học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo cp theo danh sách đã duyệt./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc S
GD&ĐT;
- Các Phòng, Ban Sở GD&ĐT;
- Lưu: VP, KTKĐCLGD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1404/GDĐT-KTKĐCLGD năm 2020 về tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


141

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69