Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1371/BGDĐT-VP gửi danh sách các trường thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ sách truyện thiếu nhi của Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1371/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 22/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1371/BGDĐT-VP
V/v Gửi danh sách các trường thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ sách truyện thiếu nhi của Nhà nước  

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để chuẩn bị tổng hợp danh sách và lập hồ sơ phân bổ sách cho thiếu nhi của năm 2010 theo nhiệm vụ Chính phủ đã giao tại quyết định số 21/TTg ngày 16/01/1993 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với việc phát hành sách, báo, phim ảnh cho thiếu nhi theo nguyên tắc: “Mỗi thư viện trường (cấp I và II) mỗi năm một số đầu sách của Nhà xuất bản Kim Đồng”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo lập danh sách các trường trong diện được hưởng chính sách của Nhà nước với tiêu chí đã nêu trong Thông tư số 05/TT.TB ngày 30/6/1993 như sau:

Các trường, lớp cấp I, cấp II (kể cả dân tộc nội trú) ở các vùng sâu:

- Các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên.

- Các huyện miền núi thuộc các tỉnh có miền núi xen kẽ.

- Các xã miền núi thuộc các huyện có miền núi xen kẽ.

- Các huyện, xã có đồng bào Khơme, Chàm.

- Hải đảo.

- Các xã vùng sâu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

- Danh mục các trường thuộc các vùng trên do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính Vật giá trình UBND tỉnh quyết định.

Để tránh tình trạng như một số năm trước, khi sách giao đến các trường theo danh sách các Sở Giáo dục cung cấp thì đã có sự thay đổi tên, chia tách hoặc sát nhập trường, gây khó khăn cho đơn vị phát hành trong việc hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục rà soát lại danh sách các trường thuộc tỉnh mình quản lý cho đúng.

Danh sách xin gửi về trước ngày 15/5/2010 theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính – Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38694889 Fax: (04)36231052

Nếu sau ngày trên, Văn phòng Bộ GD&ĐT không nhận được danh sách các trường của đơn vị nào thì đơn vị đó sẽ không được nhận sách tài trợ của Nhà nước và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm và triển khai sớm để kịp kế hoạch phát hành sách truyện vào đầu năm học mới 2010 – 2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- PTTg, Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu HC, P.TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1371/BGDĐT-VP gửi danh sách các trường thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ sách truyện thiếu nhi của Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.851
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0