Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1269/CP-KG ngày 06/09/2004 của Chính phủ về việc tiếp tục hoàn thiện mạng lưới các trường Đại học, cao đẳng

Số hiệu: 1269/CP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 06/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1269/CP-KG
V/v tiếp tục hoàn thiện mạng lưới các trường đại học, cao đẳng

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Tài chính,

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 2293/KHTC ngày 25/3/2004 về kế hoạch triển khai Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 về quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý xây dựng một số cơ sở đại học trọng điểm như sau:

- Đại học Quốc gia Hà Nội,

- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,

- Đại học Thái nguyên,

- Đại học Huế,

- Đại học Đà Nẵng.

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,

- Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh,

- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,

- Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội,

- Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội,

- Trường Đại học Y Hà Nội,

- Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh,

- Trường Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh,

- Trường Đại học Cần Thơ.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a. Chỉ đạo xây dựng đề án đổi mới giáo dục đại học, trong đó quy định các tiêu chí cụ thể của các trường đại học trọng điểm, khoa, ngành trọng điểm; có kế hoạch chỉ đạo triển khai cụ thể.

b. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng, chọn lọc đưa vào thí điểm đào tạo một số chương trình và giáo trình tiên tiến, hiện đại thuộc các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ và quản lý kinh tế đang được giảng dạy ở các trường đại học nước ngoài phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam.

c. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Đổi mới phương pháp giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm” gắn với điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo của trường, khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước, nhu cầu sử dụng nhân lực và yêu cầu học tập của xã hội.

3. Về mạng lưới trường đại học, cao đẳng:

a. Về đại học:

- Thành lập một số trường đại học thuộc một số lĩnh vực (đặc biệt trong lĩnh vực xã hội) đang có nhu cầu cấp bách về cán bộ nhưng chưa có trường đào tạo.

- Thành lập một số trường đại học dân lập ở một số tỉnh đã có điều kiện phát triển, có nhu cầu đào tạo nhưng chưa có hoặc có ít trường đại học, cao đẳng.

- Khuyến khích các trường liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có chất lượng cao của nước ngoài trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

- Thí điểm thành lập một số trường đại học tư thục.

- Đối với một số tỉnh ở các vùng theo quy hoạch về lâu dài cần có trường đại học như trước mắt còn khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu giao cho một số trường đại học mạnh, dựa vào các cơ sở đào tạo sẵn có ở địa phương, chuẩn bị các điều kiện làm cơ sở để phát triển thành trường đại học vào giai đoạn 2006 - 2010.

b. Về cao đẳng:

- Đồng ý thành lập mới một số trường cao đẳng ở các địa phương, đặc biệt là những địa phương khó khăn. Tiến hành tổng kết mô hình trường cao đẳng cộng đồng để có thể nhân rộng mô hình này.

- Đồng ý thí điểm thành lập một số trường cao đẳng tư thục.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai các công việc nói trên theo quy định hiện hành và thường xuyên báo cáo Thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1269/CP-KG ngày 06/09/2004 của Chính phủ về việc tiếp tục hoàn thiện mạng lưới các trường Đại học, cao đẳng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124