Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1237/BGDĐT-GDTH rà soát, đánh giá kết quả dạy thí điểm và triển khai đại trà môn Tiếng Anh trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1237/BGDĐT-GDTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 06/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1237/BGDĐT-GDTH
V/v: Rà soát, đánh giá kết quả dạy thí điểm và triển khai đại trà môn Tiếng Anh TH

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai dạy thí điểm tiếng Anh ở lớp 4 tại 92 trường của 20 tỉnh và triển khai đại trà dạy tiếng Anh ở lớp 3 tại các trường có đủ điều kiện (do các sở giáo dục và đào tạo quyết định). Để đảm bảo công tác chỉ đạo dạy học Tiếng Anh trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo trước ngày 15 tháng 6 năm 2012 những vấn đề sau:

1. Kết quả rà soát số lượng và chất lượng của đội ngũ giáo viên Tiếng Anh tiểu học (kể cả những giáo viên dạy tự chọn và giáo viên dạy theo chương trình, giáo viên trong biên chế và giáo viên dạy hợp đồng), lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên cho năm học tới và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) trước khi kết thúc năm học 2011- 2012 theo mẫu gửi kèm. Báo cáo kết quả và kế hoạch tiếp theo về việc xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán của địa phương và việc thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở cấp trường, cụm trường, quận huyện, tỉnh, thành phố.

2. Kết quả việc chỉ đạo kiểm tra chất lượng dạy và học tiếng Anh ở các lớp 4 thí điểm và lớp 3 đại trà theo mẫu bài kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo hướng dẫn trong công văn số 9749/BGDĐT-GDTH ngày 29/12/2011; bước đầu đánh giá kết quả học tập của học sinh học tiếng Anh lớp 3 đại trà (4 tiết/tuần) bằng cách cho điểm theo hướng dẫn của Thông tư 32/BGDĐT-TT ngày 27/9/2009, thí điểm coi kết quả học tập môn tiếng Anh là điều kiện xét lên lớp cho học sinh lớp 3 năm học 2011-2012. Tập hợp ý kiến của giáo viên và cán bộ quản lý để góp ý với Bộ Giáo dục và Đào tạo về cách thức, nội dung kiểm tra; chủ động đóng góp với Bộ các kinh nghiệm kiểm tra đánh giá của địa phương.

3. Kết quả việc sử dụng nguồn kinh phí dành cho việc triển khai Đề án ngoại ngữ ở địa phương theo yêu cầu sử dụng hợp lý, đúng mục đích, tập trung đảm bảo thiết bị dạy học tối thiểu cho các lớp học ngoại ngữ và bồi dưỡng giáo viên, tránh lạm dụng mua sắm hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ chuyên dụng khi chưa có điều kiện sử dụng hiệu quả; báo cáo kinh nghiệm xây dựng và sử dụng thiết bị dạy học tự làm của địa phương, chủ động đề xuất ý kiến liên quan đến các đầu việc này.

4. Tổ chức thẩm định các tài liệu dạy và học tiếng Anh đã qua dạy tự chọn có kết quả ở địa phương không do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và ban hành; báo cáo về Bộ và chịu trách nhiệm về chất lượng những tài liệu này trước Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố; rà soát, chấn chỉnh, không đưa thêm các tài liệu mới vào sử dụng trong nhà trường.

5. Tổ chức việc sơ kết, góp ý với Bộ sau một năm triển khai dạy tiếng Anh đại trà của địa phương và hai năm triển khai chương trình Tiếng Anh tiểu học của Bộ.(Hội nghị tổng kết hai năm triển khai Chương trình tiếng Anh tiểu học dự kiến tổ chức vào tháng 7/2012).

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để t/h);
- Bộ trưởng ( để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- UBND Tỉnh/TP trực thuộc TW (để p/h);
- Vụ KHTC, Vụ TCCB, Ban QLĐANN2020, Thanh tra, Cục NGVCBQLCSGD, Cục CSVCTBTH, Cục KTVKĐCLGD, VKHGDVN, NXBGDVN, VP Box UK, VP đại diện NXBĐH Oxford, VPĐD Pearson Education (để t/h);
- Cambridge ESOL Việt Nam, Viện Vật lý -Viện KHVN( để p/h),
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1237/BGDĐT-GDTH rà soát, đánh giá kết quả dạy thí điểm và triển khai đại trà môn Tiếng Anh trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.999
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127