Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1236/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1236/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 27/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1236/BGDĐT-KHTC
V/v: Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người năm 2009

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Trong khuôn khổ Chiến dịch Toàn cầu vì giáo dục, “Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người (GDCMN)” là một hoạt động thường niên được diễn ra vào tuần cuối tháng 4 trên phạm vi toàn cầu. Năm 2009 tại Việt Nam “Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN” với chủ đề: “Xoá mù chữ cho thanh niên và người lớn và học tập suốt đời” được UNESCO và UNICEF cùng với các tổ chức phi chính phủ phát động và tổ chức với hai hoạt động chính:

- Tham gia cuộc thi viết: “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn”

- Tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc”

Để giúp các sở giáo dục và đào tạo tổ chức tốt “Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN”, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

1. Sở giáo dục và đào tạo chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN tại địa phương với các nội dung sau:

- Mỗi sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo một trường điểm và mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh tới dự và đưa tin về “Ngày hội đọc” để tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng của việc biết đọc, biết viết.

- Chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, các trường bổ túc văn hoá trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hai hoạt động chính của “Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN”: tham gia cuộc thi viết: “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn” và tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc” theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Liên minh chiến dịch toàn cầu vì giáo dục tại Việt Nam (có văn bản kèm theo).

2. Để giúp các cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả các hoạt động của tuần lễ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn cụ thể là:

2.1. Đối với việc tham gia cuộc thi viết: “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn”

- Thực chất là phát động nhà trường, giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng tìm hiểu những tấm gương điển hình người thật, việc thật tại địa phương để viết thành những câu truyện nêu bật ý nghĩa của việc biết chữ. Từ đó phát hiện những điển hình tham gia học tập xoá mù chữ góp phần xoá đói giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức, sự quan tâm của cộng đồng và Chính phủ về tầm quan trọng của việc biết đọc, biết viết và học tập suốt đời của mọi công dân.

- Những câu truyện trên có thể viết theo các thể loại như: tuỳ bút, tự truyện, thơ, kịch... có thể kèm theo ảnh và tranh vẽ minh hoạ.

- Bài dự thi của cá nhân và tập thể xin trực tiếp gửi về địa chỉ: Lê Thị Mỹ Dung, Văn phòng UNESCO Hà Nội, 23 Cao Bá Quát, Hà Nội, thời gian nhận bài từ ngày 5/3/2009 đến 1/4/2009. Các bài viết đạt giải sẽ được ban tổ chức công bố và trao giải ở sự kiện quốc gia “Ngày hội đọc” được tổ chức tại tỉnh Hoà Bình ngày 23/4/2009.

2.2. Đối với việc tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc”:

- Tổ chức sưu tầm nội dung cho “Quyển truyện lớn” bằng các hình thức như: sưu tầm hoặc viết những câu truyện, bài hát, bài thơ, tranh vẽ, hình ảnh vv... về tầm quan trọng của việc biết đọc, biết viết và công tác xoá mù chữ tại địa phương. Tại “Ngày hội đọc” các đại biểu có thể cùng nhau đọc và chia sẻ những câu truyện trong “Quyển truyện lớn” đã được biên tập hoặc xây dựng thành tiểu phẩm, tiết mục văn nghệ ....làm cho ngày hội đọc thêm phong phú và ý nghĩa (theo hướng dẫn đính kèm).

- Về thời gian tổ chức: Các địa phương lựa chọn thời gian phù hợp để tổ chức “Ngày hội đọc” trong thời gian diễn ra tuần lễ (từ ngày 20-26/4/2009).

- Địa điểm và đối tượng tham gia: Tuỳ điều kiện của từng địa phương có thể tổ chức ở trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng hoặc ở UBND xã, phường.... Song cần chú ý: ngoài học sinh và giáo viên, nhà trường cần mời đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các đoàn thể, các ngành có liên quan, đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương tới dự để đưa tin về hoạt động này. Ngoài ra, thành viên trong cộng đồng cũng như học sinh và học viên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn cũng được mời đến tham gia vào hoạt động này.

- Hình thức tuyên truyền cho Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN bằng các hình thức panô, áp phích, băng rôn tại trường và các nơi cộng cộng khác.

- Kinh phí chi cho các hoạt động của Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN được lấy từ ngân sách địa phương.

Kết thúc Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN các sở giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả thực hiện cùng với “Quyển truyện lớn” của sở gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 15/05/2009 để tập hợp thành “Quyển truyện lớn” của Việt Nam gửi Chiến dịch Toàn cầu vì giáo dục.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg-BT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- VP Bộ; Các Vụ; GDMN; GDTH; GDTrH; GDTX; CTHSSV; KHTC; HTQT (để phối hợp thực hiện);
- Văn phòng UNESCO; UNICEF;
- Các tổ chức Phi chính phủ: ActionAid; Oxfam Anh; Aide et Action; ChildFund; CRS; World Vision; UNCEV;
- Lưu VT; KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1236/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.294
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251